Poezja

Kapłaństwo

Nauczyłam się, że 

 

zaproszenie do służby kapłańskiej

w Chrystusowym Kościele

obraca ludzkie serce ku perspektywie

przyjaźni tak pięknej i zawrotnej, że tylko

Bóg Sam w Swoim Miłosierdziu może być jej

Gwarantem i Rękojmią.

 

Pasterz nie swoich owiec

Pasterz nie swoich baranków,

na Sługę pasowany trzykrotnym

pytaniem o miłość,

kapłan,

ma wszystko w Swym Mistrzu,

Jezusie Chrystusie,

lub nie ma

nic.

 

Piekło

nienawidzi kapłanów.

 

Na zdjęciu: Rubens, Św. Piotr (XVII wiek)

O autorze

s. Bożena Anna Flak CSFN

s. Bożena Anna Flak CSFN

Bożena Anna Flak, nazaretanka. Po maturze wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Magisterskie studia polonistyczne oraz licencjackie teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przygotowały ją do zawodu nauczycielskiego. Uczyła literatury i języka ojczystego w Prywatnym Liceum Nazaretanek w Warszawie. Studiowała także w Stanach Zjednoczonych, w Saint Louis (St. Louis University) i Chicago (Loyola University), zdobywając kolejne magisterium w zakresie formacji i posługi pastoralnej. Pracowała w Rzymie na stanowisku asystentki przełożonej generalnej. Od sześciu lat przebywa w Londynie, gdzie odpowiada za pełnioną tam misję nazaretanek.
Obecną książkę poprzedziły tomiki poezji i prozy poetyckiej opatrzone następującymi tytułami: Owoc granatu, Piszę ci moją miłość, Jak złota spinka, Kto zieleń powrόci, Zmylone ptaki i Powroty dobrych fal. Bożena Anna Flak jest także autorką wielu artykułów prozą oraz tekstόw śpiewanych. Wśrόd tych ostatnich szczególne miejsce zajmują tzw. utwory Józefowe (m.in. Rozmowa ze świętym Jόzefem w albumie Nowa Pieśń Jakuba Tomalaka) oraz kolędy do muzyki Grzegorza i Julii Kopalόw, wydane na płycie pod tytułem Światełko z Betlejem w roku 2013, Niby nic (2015). Wyróżniona Nagrodą Feniksa (2016).

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: