Wiara

Wakacje z prorokami: DANIEL

Od Amosa do Zachariasza
7 – 1 – 9

Święto Przemienienia Pańskiego to święto trzech proroków: Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Do ich grona dołącza trzech zdezorientowanych (apostołów): Piotr, Jakub i Jan. A także ich następca: Paweł VI (6 sierpnia mija kolejna rocznica jego śmierci, czyli „przemienienia”).

Szesnastowieczny obraz Rafaela Santi przedstawia radość proroków i przerażenie apostołów. Wobec chwały Transfiguracji stary człowiek „umiera” ze strachu, a nowy napełnia się chwałą. Na Górze Tabor spotyka się Synaj z Kalwarią, Stare Przymierze z Ewangelią, misterium śmierci z Tajemnicą Zmartwychwstania.

Santi Przemienienie Panskie

Rafael Santi, Przemienienie Pańskie, Pinakoteka Watykańska, fot. Wikipedia

 

Spotkanie 8

Księga Daniela to księga Syna Człowieczego, którego panowanie jest wiecznym panowaniem, a Jego królestwo nigdy nie przeminie (Dn 7, 14). Warto za Nim podążać, bowiem tylko On jest Bogiem, który ocala: „Boże, pamiętałeś o mnie i nie opuściłeś tych, co Ciebie kochają” (Dn 14, 38).

Drugim Liście św. Piotra Apostoł zaprasza wierzących, aby porzucili ciemności i usiedli przy lampie słowa Bożego. I nie wierzyli „szydercom pełnym szyderstwa”, którzy cynicznie pytają: Gdzie jest obietnica przyjścia Pana? (2 P 3, 3-4). Oto jest tu, na Taborze Eucharystii.

Ewangelia św. Marka to ewangelia konkretu. Szymon Piotr nie wie, co powiedzieć, więc: „Eee, Panie, dobrze, że tu jesteśmy: postawimy trzy namioty” (Mk 9, 5).

Miłość, która się tylko „zachwyca” to zwykłe omamienie (oczarowanie), szybko przemija; prawdziwa miłość zachwyca się, by przejść do działania. Czym mogę służyć? – stawia pytanie (pamiętając, iż jest sługą nieużytecznym).

Krótko mówiąc:

  1. Chwała Syna Człowieczego – zapowiedź naszej chwały.
  2. Słowo Boże jest lampą!
  3. „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”

* * *
Daniel

Jeden z czterech proroków wielkich. Jeden z najbardziej znanych proroków.
Mene – tekel – peres (Dn 5, 25). Trzech młodzieńców w piecu ognistym (Dn 3, 8-100). Zuzanna i starcy (Dn 13, 1-64). Daniel w jaskini lwów (Dn 6, 17-25).
Prorok Syna Człowieczego, który przybywa na obłokach nieba (Dn 7, 13-14).
„Ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu.
Postępujemy za Tobą, Boże, z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą
i szukamy Twego oblicza” (Dn 3, 40-41).

Wakacje z prorokami: Aggeusz, AmosEzechielAbdiasz, JeremiaszJonasz, Habakuk

Foto: Daniel w jaskini lwów; dawny klasztor dominikański w Hawkesyard, Staffordshire, Anglia; fot. Lawrence OP / Foter / CC BY-NC

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

3 komentarze

Leave a Reply

%d bloggers like this: