Wiara

Święci na każdy dzień Adwentu – 19 grudnia

św. Anastazy I

?-401r.

Papież

Był synem rzymskiego kapłana Maksymusa. Papieżem został wybrany po św. Syrycjuszu dnia 27 listopada 399 r. i zasiadał na tronie Piotrowym do 19 grudnia 401 r. Jego pontyfikat naznaczony był kontrowersjami wokół poglądów nieżyjącego już wybitnego myśliciela greckiego Orygenesa. Sprawa ta wymagała ostatecznego rozstrzygnięcia, ponieważ Orygenes w swoich dociekaniach teologicznych – w dziele Pierwsze zasady, przetłumaczonym przez Rufina z Akwilei – głosił kontrowersyjne poglądy. Po liście patriarchy Aleksandrii Teofila papież Anastazy I zdecydował się na zwołanie synodu, który potępił poglądy Orygenesa. Nie potępiono jednak Rufina, autora głośnego przekładu, który posłał papieżowi list, wyjaśniający zarówno własne poglądy teologiczne, jak i motywy, którymi się kierował, dokonując tłumaczenia dzieła. Anastazy I w liście do jerozolimskiego biskupa Jana stwierdził, że osąd nad Rufinem pozostawia samemu Bogu.

Bronił również praw patriarchatu zachodniego nad grecką Ilirią. Ułagodził schizmy pomiędzy kościołem rzymskim a kościołem Antiochii. Zwalczał niemoralność. Utrzymywał, że boskość może ukrywać się także w materii.

Inicjatywą liturgiczną Anastazego I było rozporządzenie zobowiązujące wszystkich duchownych do postawy stojącej i pochylenia głowy podczas liturgicznego czytania Ewangelii. Nie wyraził zgody na złagodzenie kar dla prezbiterów-donatystów (negujących ważność sakramentów, jeżeli udzielał ich kapłan znajdujący się w stanie grzechu), którzy powracali do jedności z Kościołem, choć prosili o to zebrani na synodzie w Kartaginie biskupi afrykańscy, zaniepokojeni brakiem powołań. Papież zachęcił ich do walki z tą herezją.

Anastazy I był przyjacielem św. Paulina z Noli, św. Augustyna i św. Hieronima. Ten ostatni pisał o nim: Rzym nie zasłużył mieć go dłużej, by za rządów takiego biskupa nie została ścięta głowa, to jest stolica świata (pisał tak gdyż niedługo po śmieci Anastazego Rzym mieli najechać i złupić Goci); ponadto nazywa go mężem świętego życia, przebogatego ubóstwa, apostolskiej troski.

Po śmierci ciało Anastazego I zostało złożone na cmentarzu Poncjana przy Via Portuenis.

Imię = zmartwychwstały, powstały, wskrzeszony (grec.)

Atrybut: księga

Ikonografia: przedstawia się św. Anastazego w papieskim stroju pontyfikalnym

Źródła:

[1] „Poczet najważniejszych postaci w dziejach Kościoła Katolickiego: święci, błogosławieni, papieże” Michał Gryczyński, Bożena Mazur, Poznań

[2] „Wielka encyklopedia świętych – Święci na każdy dzień”, tom X

[3] „Księga partonów” Iwona Dojka i Marek Latasiewicz, Kraków 2009

[4] http://www.wikalim.republika.pl

[5] http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/12-19.php3

Foto: http://www.cruxnow.com/people/pope-saint-anastasius-i-the-first/

O autorze

Iga Stolar-Łypczak

Żona. Matka. Familistka. Studia UKSW i KID. Założycielka klubu "Karmelowe dzieci". Poza duchowością karmelitańska interesuje się angelologia i nauką o czyśćcu. Wielbicielka kuchni włoskiej, bezglutenowej i własnych wypieków. Uwielbia czytać. Ma słabość do mantylek, kawy, czarnej herbaty i rodzin wielodzietnych.

Leave a Reply

%d bloggers like this: