Małżeństwo

Dobry mąż, czyli co Biblia na to?

Dzisiaj będzie o tym, czego w związku potrzeba Żonie. Czy Żona potrzebuje szacunku? Oczywiście! Ale pierwszą i najważniejszą potrzebą Żony (tak, jak i kobiety w ogóle) jest… miłość. Biblia naucza: „[Mężowie – przyp. aut.] Wciąż miłujcie swoje żony, jak też Chrystus umiłował zbór.” (Ef 5: 25) Czytamy dalej: „Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.” (Ef 5: 28) „W końcu więc niechaj każdy z was miłuje swą żonę jak siebie samego! (Ef 5: 33).

W jednym z odcinków „Rancza” – popularnego serialu o przygodach Amerykanki polskiego pochodzenia, Lodzia Paciorek (księgowa w wilkowyjskim Urzędzie Gminy) zwierza się w wywiadzie dla redaktora Witebskiego (polonisty z wilkowyjskiej szkoły), że kobieta musi coś kochać, że to taki wewnętrzny przymus. Serial jest komedią, ale nie sposób odmówić mu często mądrych i bardzo trafnych spostrzeżeń. Jest dokładnie tak, jak przyznaje Lodzia – kobieta musi kochać. Bez miłości więdnie i obumiera. Smutnym dowodem na tę tezę mogą być kobiety nazywane nieco lekceważąco „starymi pannami” – są często zgorzkniałe, złośliwe, złe na cały świat (co ciekawe, starzy kawalerowie bardzo rzadko wykazują podobne cechy.)

Apostoł Paweł pisze wyraźnie, że mężczyzna wezwany jest do bezwarunkowej miłości względem swojej żony (List do Efezjan), lecz zadajmy sobie pytanie, czy znajdziemy fragment mówiący o szacunku względem niej? Będąc bardziej świadomym konieczności szacunku do Męża, Apostoł Piotr zaleca zdecydowanie, aby mężczyźni starali się swoje żony rozumieć i okazywać im część jako dziedzicom łaski i życia. (1 P 3: 7). Używając tego sformułowania, Apostoł wzywa Mężów do tego, aby cenili swoje Żony jak siebie samych, gdyż mężczyzna i kobieta są równi wobec Boga. Paweł dodaje, że nie ma w obliczu Chrystusa „[…] Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Jezusie Chrystusie.” (Ga 3: 28).
Treści odnośnie oddawaniu czci Żonie znajdują się także w Liście do Efezjan, w którym Paweł mówi wyraźnie, iż Mężowie są zobowiązani kochać swoje żony jak siebie samych. Czytamy w Słowie, iż „Nikt przecież nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała… lecz je miłuje.” Słowa te ewidentnie wskazują, że tak jak mężczyzna miłuje własne ciało, tak ma miłość swoją Żonę. Potrzebą kobiety jest poczucie, że jest wyjątkowa. Chce być, jak pisze Apostoł, miłowana jak księżniczka, chce być stawiana na pierwszym miejscu.
Poniekąd, Żona zatem jest księżniczką, zaś Mąż księciem. Fragment 5: 33 Listu do Efezjan mówi, że Mąż ma być otoczony szacunkiem jako głowa, bowiem to książę ma ruszyć do walki o księżniczkę, nigdy odwrotnie! I w konsekwencji, kobieta jako księżniczka nie ma potrzeby bycia szanowaną jako głowa, ale honorowana, wynoszona i ceniona, ponieważ jest dziedziczką łaski i życia. (1 P 3: 7).
Nawiązując bezpośrednio do tego, dość malowniczego wizerunku księżniczki i księcia, warto zachować biblijny ład, gdzie Mąż jako książę jest „pierwszym wśród równych”: on i ona są sobie równi, ale to on ma się opiekować i, jeśli zajdzie taka potrzeba, za nią umrzeć. Nie jest bowiem przypadkowe to, iż mężczyzna z natury jest większy i fizycznie silniejszy od kobiety, bowiem jest to Boże wsparcie, którego celem jest potwierdzenie zadania mężczyzny. Nehemiasz, nadzorując mężczyzn budujących mur i walczących z przeciwnikami, mówił, żeby ci walczyli za swoje córki i żony. (Neh 4: 8). Każdy mężczyzna nosi w sobie potrzebę bycia podziwianym przez żonę, ale kiedy on widzi ją jako najważniejszą (zaś ona szanuje go), małżeństwo działa jak szwajcarski zegarek. W przypadku jednak, kiedy zapomina on o jej miłowaniu, wówczas zaczynają się zgrzyty. Zgrzyty są również wtedy, kiedy Mąż zaczyna nadużywać swojej postawy – nade wszystko bowiem Mąż musi się wystrzegać arogancji. Dobry Mąż nigdy nie będzie nadużywał tego, iż Słowo nakazuje Żonie szacunek względem niego. I tak jak Ona musi zrozumieć, że jest jemy winna szacunek, tak on musi zawsze postępować z nią z bezwarunkową miłością, nawet gdyby na to nie zasługiwała.

P.S. Zainteresowanym tematyką miłości i szacunku w rodzinie i małżeństwie polecam następujące publikacje:
* J. Laffitte, Wybrać rodzinę, Wyd. Esprit
* E. Eggerichs, Miłość i szacunek, Wyd. Esprit 2008
* E. Eggerichs, Miłość i szacunek w rodzinie, Wyd. Esprit 2014
* S. i J. Feldhahn, Tylko dla kobiet. Przewodnik po tym, co kryje się w duszy mężczyzny, Wyd. Esprit 2015
* S. Feldhahn, Tylko dla mężczyzn. Prosty i jasny przewodnik po duszy kobiety, Wyd. Esprit 2015

Photo: Foter.com / CC0

O autorze

Anna Dzikowska-Rogacka

Szczęśliwa żona Pawła i mama Jasia. Z wykształcenia geograf i hotelarz, z wyboru tłumacz z trzech języków, korektor słowa pisanego, felietonistka i początkujący coach chrześcijański. Prowadzi bloga Kobieta w Kościele i grupę wsparcia duchowego dla kobiet na facebooku pod tą samą nazwą; patriotka, która cierpi na Sopliców chorobę (oprócz Ojczyzny, nigdzie jej się nie podoba). Żądna wiedzy, zadaje kłam teoriom o blondynkach. Czyta, czyta, czyta...

Leave a Reply

%d bloggers like this: