Poezja

Godne Święta

Wszyscy ładnie ubrani
a lista ich długa
trudno zatem zgadnąć
kto król czy mag a kto sługa

W tym jarmarcznym tłumie
brak wspólnego kierunku
bo nie każdy chce i umie
witać Dziecko na klęczkach

A Dziecko z kolan Matki
zsuwa się prosto w obce ręce
gdyż każdego człowieka
chce mieć bliżej i więcej

 

Ilustracja: Sandro Botticelli, Pokłon Trzech Króli (1475)

O autorze

Ks. Kazimierz Wójtowicz

Poeta, pisarz, tłumacz, rekolekcjonista; należy do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców; pracował na Pomorzu oraz jako duszpasterz młodzieży w Poznaniu. Jako poeta debiutował w 1974 r. wierszem pt. „Kolęda spóźnionych”, ogłoszonym w „Przewodniku Katolickim”. W 1974 r. władze zakonne przeniosły go do Wiednia na studia doktoranckie, zwieńczone rozprawą „Die Frage nach Gott in der modernen polnischen Dichtung” [Pytanie o Boga w nowoczesnej poezji polskiej]. W latach 1992-1997 prowincjał polskiej prowincji zmartwychwstańców. Obecnie prowadzi Wydawnictwo „ALLELUJA” oraz pismo życia konsekrowanego „Via Consecrata”. Mieszka w Krakowie.

Leave a Reply

%d bloggers like this: