Poezja

Góra cierpliwości

Przez długi czas okrążaliśmy górę (Pwt 2, 1)

Na górę nie wchodzi się z marszu
najpierw trzeba u podnóża rozbić obóz
i przyjrzeć się jej z daleka

Potem zbliżyć się na rzut kamieniem
ożywić tęsknotę za szczytem
aby nabrać sił do wspinania

Następnie oswoić wysokość nad poziomem
wyznaczyć nieprzekraczalne granice
i czekać na imienne zaproszenie

Dopiero wtedy porzucić wszelkie bezpieczeństwa
przyspieszyć rytm serca naprężyć muskuły
i powoli wstępować na górę

Photo: Foter.com

O autorze

Ks. Kazimierz Wójtowicz

Ks. Kazimierz Wójtowicz

Poeta, pisarz, tłumacz, rekolekcjonista; należy do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców; pracował na Pomorzu oraz jako duszpasterz młodzieży w Poznaniu. Jako poeta debiutował w 1974 r. wierszem pt. „Kolęda spóźnionych”, ogłoszonym w „Przewodniku Katolickim”. W 1974 r. władze zakonne przeniosły go do Wiednia na studia doktoranckie, zwieńczone rozprawą „Die Frage nach Gott in der modernen polnischen Dichtung” [Pytanie o Boga w nowoczesnej poezji polskiej]. W latach 1992-1997 prowincjał polskiej prowincji zmartwychwstańców. Obecnie prowadzi Wydawnictwo „ALLELUJA” oraz pismo życia konsekrowanego „Via Consecrata”. Mieszka w Krakowie.

Leave a Reply

%d bloggers like this: