Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Czternasta

Lekcja:  Czternasta

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski – Artykuły czwarty i piąty Składu Apostolskiego „… umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł…”

Zagadnienie:  Tajemnica Odkupienia

  1. Co rozumiemy przez tajemnicę Odkupienia? (1)

Przez tajemnicę Odkupienia rozumiemy tajemnicę śmierci, którą poniósł Pan Jezus na krzyżu, by odkupić wszystkich ludzi

  1. Czy Pan Jezus rzeczywiście odkupił wszystkich ludzi? (2)

Tak, Pan Jezus rzeczywiście odkupił wszystkich ludzi, ponieważ przez swe życie, mękę i śmierć wysłużył im przebaczenie ich grzechów i łaski potrzebne do osiągnięcia nieba

Uwaga – Jezus Chrystus cierpiał, ponieważ był człowiekiem, lecz cierpienia Jego i śmierć mają nieskończoną wartość, gdyż jest On Bogiem

  1. Co wycierpiał Pan Jezus dla naszego odkupienia? (2)

Pan Jezus wycierpiał okrutną mękę dla naszego odkupienia. Został On zdradzony przez Judasza, ubiczowany, cierniem ukoronowany, skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata; wreszcie umarł za nas przybity do krzyża

Uwaga – Największe jednak cierpienie sprawiło Panu Jezusowi to, że czuł, iż Go przygniatają niezliczone i wstrętne grzechy nasze oraz niewdzięczność ludzka

  1. Dlaczego pragnął Pan Jezus tyle wycierpieć dla nas? (2)

Pan Jezus pragnął cierpieć tyle dla nas, by okazać nam ogrom swej miłości i by nam obrzydzić grzech

  1. Gdzie i kiedy umarł Pan Jezus? (1)

Pan Jezus umarł w Jerozolimie, na Górze Kalwarii, w Wielki Piątek, około trzeciej po południu

Uwaga – dla upewnienia się o śmierci Pana Jezusa, jeden z żołnierzy uderzeniem włóczni przebił Jego Serce

  1. Co oznaczają słowa: „I pogrzebion”? (3)

Słowa „I pogrzebion” oznaczają, że po śmierci Pana Jezusa ciało Jego zostało zdjęte z krzyża i złożone w grobie

Uwaga – Przyjaciele Pana Jezusa zdjęli ciało Jego z krzyża. Jeden z nich, Józef z Arymatei, oddał położony blisko Kalwarii i przeznaczony dla siebie grób, aby w nim pochować Pana Jezusa

  1. Co oznaczają słowa: „Zstąpił do piekieł”? (3)

Słowa: „Zstąpił do piekieł” oznaczają, że po śmierci Pana Jezusa dusza Jego zstąpiła do otchłani, aby odwiedzić dusze sprawiedliwych, od czasów Adama tam przebywające, i aby oznajmić o bliskim ich wejściu do nieba

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: unukorno via Foter.com / CC BY

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: