Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Dwudziesta ósma

Lekcja:  Dwudziesta ósma

Część: II – Pomoce, które nam Pan Jezus przygotował

Temat: Modlitwa

Zagadnienie:  Pozdrowienie anielskie

  1. Którą modlitwę po Modlitwie Pańskiej powinniśmy odmawiać z największą ufnością? (2)

Poza Modlitwą Pańską powinniśmy odmawiać z największą ufnością modlitwę „Zdrowaś Maryjo”, nazywaną również „Pozdrowieniem Anielskim”

  1. Odmów „Pozdrowienie Anielskie” (1)

Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

  1. Dlaczego nazywa się ta modlitwa też „Pozdrowieniem Anielskim”? (3)

Modlitwę tę nazywamy również „Pozdrowieniem Anielskim”, bo rozpoczyna się ona od pozdrowienia, którym Anioł Gabriel zwrócił się do Najświętszej Maryi Panny w dniu Zwiastowania

Uwaga – 1. Słowa następujące po „Pozdrowieniu Anielskim” wypowiedziała św. Elżbieta, krewna Najświętszej Maryi Panny w dniu nawiedzenia. 2. Drugą część „Pozdrowienia Anielskiego” dodał Kościół święty

 

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: