Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Dziesiąta

Lekcja: Dziesiąta

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski – Artykuł drugi i trzeci Składu Apostolskiego „… I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny…”

Zagadnienie: Tajemnica wcielenia (Najświętsza Maryja Panna)

  1. Kto zwiastował Najświętszej Maryi Pannie, że będzie Matką Jezusa Chrystusa? (2)

Archanioł Gabriel zwiastował Najświętszej Maryi Pannie, że będzie Matką Jezusa Chrystusa. O tym wydarzeniu przypomina nam Kościół w dniu 25 marca, w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

  1. Czy Najświętszą Maryję Pannę można nazywać Matką Bożą? (1)

Najświętszą Maryję Pannę można nazywać Matką Bożą, ponieważ Jej Syn jest Bogiem

  1. Czy Najświętsza Maryja Panna jest także naszą matką? (2)

Tak, Najświętsza Maryja Panna jest i naszą matką, gdyż na krzyżu Pan Jezus mówiąc do św. Jana: „Oto Matka twoja” i do nas skierował te słowa

  1. Kim był św. Józef? (2)

Św. Józef był mężem Najświętszej Maryi Panny, opiekunem Pana Jezusa i głową Świętej Rodziny

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: Waiting For The Word via Foter.com / CC BY

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: