Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Szesnasta

Lekcja:  Szesnasta

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie:  Wniebowstąpienie – Artykuły szósty i siódmy Składu Apostolskiego „… wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych…”

  1. W którym dniu wstąpił Pan Jezus do nieba? (1)

Pan Jezus wstąpił do nieba czterdziestego dnia po swym Zmartwychwstaniu

  1. Dlaczego Pan Jezus wstąpił do nieba? (2)

Pan Jezus wstąpił do nieba, aby nam przygotować tam miejsce i aby nam zesłać Ducha Świętego

  1. Co oznaczają słowa: „Siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego”? (3)

Słowa: „Siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego” oznaczają, że Pan Jezus, jako Bóg, jest w niebie równy swemu Ojcu, a jako Człowiek jest wywyższony ponad Aniołów i świętych

  1. Co oznaczają słowa: „Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”? (2)

Słowa: „Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych” oznaczają, że przy końcu świata Pan Jezus powróci widzialnie na ziemię, aby sądzić wszystkich ludzi

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto:  Waiting For The Word via Foter.com / CC BY

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: