Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Szósta

Lekcja: Szósta

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie: Aniołowie i Szatani

  1. Jakie stworzenia są najdoskonalsze? (1)

Najdoskonalszymi stworzeniami są Aniołowie i ludzie

  1. Kim są Aniołowie? (1)

Aniołowie są to duchy doskonałe, które stworzył Pan Bóg, aby Mu oddawały cześć i aby Mu służyły

  1. W jakim stanie stworzył Pan Bóg Aniołów? (3)

Pan Bóg stworzył Aniołów dobrymi i szczęśliwymi

  1. Czy wszyscy Aniołowie pozostali dobrymi? (2)

Nie, nie wszyscy Aniołowie pozostali dobrymi, wielu z nich zbuntowało się przeciw Bogu.

  1. Jak nazywamy Aniołów, którzy zbuntowali się przeciw Bogu? (3)

Aniołów, którzy zbuntowali się przeciw Bogu, nazywamy szatanami lub diabłami

  1. Co czynią dla nas dobrzy Aniołowie? (1)

Dobrzy Aniołowie chronią nas od złego i nakłaniają nas ku dobremu. Każdy z nas ma swego Anioła Stróża

  1. Jak zachowują się szatani względem nas? (2)

Szatani usiłują przeszkodzić nam w dążeniu do dobrego i kuszą nas do grzechu

  1. Czy możecie się oprzeć szatanom? (2)

Tak, przy Bożej pomocy, którą otrzymujemy przez modlitwę, mogę się oprzeć szatanowi

Uwaga – „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie”, mówi Pan Jezus (Mt.26.41)

 

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: www.sandrobotticelli.net

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: