Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Druga

Lekcja: Druga

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie: PIERWSZY ARTYKUŁ SKŁADU APOSTOLSKIEGO – Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi

  1. Kim jest Bóg? (1)

Bóg jest duchem, nieskończenie doskonałym, od wieków istniejącym, Stworzycielem i Panem wszystkich rzeczy

  1. Dlaczego jesteście pewni, że Bóg istnieje? (2)

Jestem pewny, że Bóg istnieje, gdyż wszystkie stworzenia świadczą o Jego istnieniu

Uwaga – wszystkie stworzenia świadczą o istnieniu Boga, ponieważ nie mogły one powstać same z siebie, a rozum nam mówi, że jeżeli dla zbudowania domu potrzebny jest robotnik, to aby z niczego powstać mogło niebo i ziemia, istnieć musi ich Stwórca.

  1. Czy większość narodów wierzyła i wierzy, że Bóg istnieje? (3)

Tak, większość narodów wierzyła i wierzy, że Bóg istnieje

  1. Czy Pan Bóg ukazał się ludziom? (3)

Tak, Pan Bóg ukazał się pierwszym ludziom, następnie Mojżeszowi i Prorokom, a przede wszystkim objawił się przez Syna swego Jezusa Chrystusa

  1. Czego nauczał Pan Jezus o Bogu? (1)

Pan Jezus nauczał, że Pan Bóg jest nie tylko Stwórcą wszystkich rzeczy, ale i Ojcem wszystkich ludzi.

Stopnie kursów:
elementarny – oznaczony (1)
średni – oznaczony (2)
wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: Internet Archive Book Images via Foter.com / No known copyright restrictions

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: