Wychowanie

Kilka wskazówek do rozmów z dziećmi o seksie

Seksualność człowieka jest bardzo delikatną sferą. Począwszy od życia kształtującego się młodego organizmu dziecka aż do starości. Wiedza o właściwym podejściu do sfery seksualnej jest priorytetem w odpowiednim podejściu człowieka do samego siebie i innych osób. Myśląc o wiedzy i jej pogłębieniu mam na myśli lekturę „ Seksualność w nauczaniu Jana Pawła II”. Każdy rodzic, powinien zapoznać się z tą książką, by profesjonalnie podejść do omawiania z dzieckiem tematu seksualności.

Biorąc pod uwagę człowieka i jego płciowość, traktujemy sferę seksualności w ujęciu całościowym, to znaczy, skupiam się na sferze duchowości, emocjonalności, psychiczności, relacyjności. Jego indywidualnej przypisanej każdemu człowiekowi naturze wrażliwości, charakteru i temperamentu. Właściwe podejście do dziecka i omówienie znaczących treści  naszego tematu musi objąć dojrzałość osoby z jego psychiką, emocjami i duchowością. Stopniowanie wiedzy seksualnej dziecku, umożliwi naturalne przyswojenie wiedzy o życiu seksualnym w myśli wartości chrześcijańskich.

Umiejętność rozmowy z dzieckiem o jego dojrzewaniu osobowościowym  i seksualnym, będzie wartością dodaną wtedy, kiedy własny przykład rodziców w sposób właściwy będzie etapami kształtował odpowiednie postawy u dziecka. Bardzo ważna jest szczera rozmowa o życiu seksualnym i stopniowanie wiedzy, obserwując dziecko jaką już ma wiedzę i korygując ją we właściwym podejściu szacunku do siebie i drugiego człowieka. Mówiąc o pięknie i szlachetności czystości przedmałżeńskiej oraz naturalnym popędzie seksualnym jako odpowiednim rozwoju człowieka. Ważne by myśl dziecka, kierować w stronę panowania nad popędem, używając rozumu, sumienia i wolnej woli. Skoncentrować uwagę dziecka na dobre i złe postawy ludzi np. oglądając wspólne filmy i pojawiające się w nich krępujące sceny nagości. Zwracając uwagę na piękno ludzkiego ciała i przebywającą w nim duszę, oraz,  że ciało nie służy do rozpusty tylko dla Boga.

Istnieje ogromna potrzeba, kształtowania myśli w dzieciach o godności i szacunku do własnego człowieczeństwa! Warto bronić wartości godności osoby ludzkiej od małego, uświadamiając dziecku jego piękno płciowości, natury i potrzeby odpowiedniego rozwoju w myśl katolickiej nauki kościoła.

O autorze

Ewa Żelisko

Ewa Żelisko

Nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie i formator rodzin.
Absolwentka:
- wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
- studiów podyplomowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nauk o Rodzinie,
- studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej i rewalidacji.
Ukończyła kurs pastoralny w dziedzinie Formatora rodzin w Specjalistycznej Poradni życia Rodzinnego w Domie Słowa Bożego w diecezji warszawsko-praskiej.

Leave a Reply

%d bloggers like this: