Poezja

Kościół święty

Perło drogocenna
uformowana wokół ciała Chrystusa –
można cię opluć i podeptać
splugawić i utopić w błocie

Ale poszukujący znajdą cię znowu
oczyszczą wszystkie strupy ziemi
obmyją blizny męki
i upadną na kolana przed twym blaskiem

Foto: Gary Ullah/Flickr/CC BY-SA 2.0

O autorze

Ks. Kazimierz Wójtowicz

Ks. Kazimierz Wójtowicz

Poeta, pisarz, tłumacz, rekolekcjonista; należy do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców; pracował na Pomorzu oraz jako duszpasterz młodzieży w Poznaniu. Jako poeta debiutował w 1974 r. wierszem pt. „Kolęda spóźnionych”, ogłoszonym w „Przewodniku Katolickim”. W 1974 r. władze zakonne przeniosły go do Wiednia na studia doktoranckie, zwieńczone rozprawą „Die Frage nach Gott in der modernen polnischen Dichtung” [Pytanie o Boga w nowoczesnej poezji polskiej]. W latach 1992-1997 prowincjał polskiej prowincji zmartwychwstańców. Obecnie prowadzi Wydawnictwo „ALLELUJA” oraz pismo życia konsekrowanego „Via Consecrata”. Mieszka w Krakowie.

Leave a Reply

%d bloggers like this: