Relacje

Mąż, czyli silny rycerz

tekście o zakochanej żonie napisałam, że mąż ma być silny, powinien być silny, że jest silniejszy niż kobieta. Tak jest, dlatego że głównym źródłem siły żony jest jej mąż, jego miłość do niej. Skąd mężczyzna ma więc brać swoją siłę?
Myślę, że są trzy główne źródła siły mężczyzny: praca, modlitwa i miłość kobiety.

1. Praca. Pracując mężczyzna wyrabia swą wytrwałość, dyscyplinuje się, nabywa różnych umiejętności, zmienia na lepsze cząstkę rzeczywistości, za którą jest odpowiedzialny. Tym wszystkim buduje poczucie własnej wartości. Za pracę otrzymuje pieniądze, które są niezbędne dla zaspokojenia potrzeb rodziny. To że może zapewnić byt żonie i dzieciom, tym, którzy są powierzeni jemu w opiekę wzmacnia jego pewność siebie. Dlatego tak ważne jest, aby to przede wszystkim mąż utrzymywał finansowo rodzinę. Kobieta, która bierze się za prace należące do mężczyzny odbiera mu siły. To cytat z bajki „Rumcajs”, niezwykle trafne zdanie. Mężczyzna, który nie pracuje zawodowo pozbawiony jest źródła siły.

2. Modlitwa i życie sakramentalne. Siła duchowa jest niezbędnym składnikiem siły mężczyny. Siłę może zdobywać on tylko od kogoś silniejszego, a nie od słabszego. Bóg jest wszechmogący, wszechmocny, najsilniejszy. Dlatego przebywanie w obecności Boga, specjalny czas tylko dla Boga, czytanie i rozważanie słów Pisma świętego jest tak ważne w codziennym planie dnia mężczyzny. W męskiej wspólnocie Przymierze Wojowników pierwsza zasada brzmi: wojownik uczy się od swojego Mistrza i naśladuje Go. Modlitwa i sakramenty to właśnie czas terminowania mężczyzny u Mistrza, aby potem swą wiarę, nadzieję i miłość mógł dawać żonie i dzieciom. Mąż, który się nie modli i nie przystępuje regularnie do Sakramentu Eucharystii i Pokuty pozbawia się źródła siły.

3. Miłość żony. Najważniejszym przejawem miłości żony, który daje mężczyźnie siłę jest jej poddanie. „Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu.” Ef 5, 22 i w kilku jeszcze miejscach w listach św. Pawła można przeczytać to wzywanie żon do bycia posłuszną mężczyźnie. Żona ma być poddana mężowi po to, aby on był silny. A zakochana żona chętnie powierza się swemu mężowi. To jej poddanie mobilizuje mężczyznę do podejmowania całkowitej odpowiedzialności za nią i ich dzieci.
Bardzo ważnym sposobem okazywania miłości przez żonę, dającym meżczyźnie siłę jest akt małżeński. Jest to dla niego czas przyjmowania miłości od żony. Kobieta, która chętnie oddaje się mężowi w akcie małżeńskim daje mu wyraźny sygnał- jesteś dla mnie najmilszy, najważniejszy, bardzo lubię z Tobą być blisko, najbliżej, w jedności ciał, akceptuję Cię całego.

Tak jak głównym zadaniem męża jest utrzymywanie żony w stanie zakochania, tak głównym zadaniem żony jest dbanie o siłę męża. O to, aby pracował, modlił się, miał szansę być odpowiedzialny za rodzinę i czuł się kochany przez żonę. Mąż najbardziej potrzebuje zakochanej żony, a żona najbardziej potrzebuje silnego męża (który ją regularnie zabiera na randki :)).

Photo credit: albertopveiga via Foter.com / CC BY

O autorze

Urszula Kaczmarek

Urszula Kaczmarek

Szczęśliwa żona i mama szóstki dzieci. Najbardziej lubi przebywać ze swoją rodziną oraz wędrować pieszo, szczególnie po górach.

Leave a Reply

%d bloggers like this: