Poezja

Misja Don Kichota

W komedii pomyłek codziennych

grać rolę błazna

a nie buchaltera

 

Uzdrawiać choroby pamięci

ale nie wytruć przy tym

wszystkich rajskich ptaków fantazji

 

Cieszyć się ciepłem zwierząt

i łagodnością pejzaży

a nie w blaszaną lawinę uciekać

 
Photo credit: Chi King via Foter.com / CC BY

O autorze

Ks. Kazimierz Wójtowicz

Poeta, pisarz, tłumacz, rekolekcjonista; należy do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców; pracował na Pomorzu oraz jako duszpasterz młodzieży w Poznaniu. Jako poeta debiutował w 1974 r. wierszem pt. „Kolęda spóźnionych”, ogłoszonym w „Przewodniku Katolickim”. W 1974 r. władze zakonne przeniosły go do Wiednia na studia doktoranckie, zwieńczone rozprawą „Die Frage nach Gott in der modernen polnischen Dichtung” [Pytanie o Boga w nowoczesnej poezji polskiej]. W latach 1992-1997 prowincjał polskiej prowincji zmartwychwstańców. Obecnie prowadzi Wydawnictwo „ALLELUJA” oraz pismo życia konsekrowanego „Via Consecrata”. Mieszka w Krakowie.

Leave a Reply

%d bloggers like this: