Świadectwa

Mistyczka odkryta na nowo

Polacy na nowo odkrywają postać niezwykłej kresowianki – Stefanii Horak, zwanej Fullą. Przypomniał o niej Michał Kondrat w swoim filmie „Czyściec”, a teraz drukiem ukazały się jej pisma i z miejsca stały się bestsellerami. Kim była i co pisze ta lwowianka, że tak chętnie jest czytana?

Fulla Horak urodziła się w 1909 roku, zmarła w 1993 w Zakopanem i tam jest pochowana. W swoim życiu doświadczyła niezwykłego nawrócenia. Jako miotająca się w rozpaczy ateistka postanowiła poprosić Jasnogórską Panią o dar wiary i otrzymała go w sposób dosłownie nie z tej ziemi. Otóż Niebo przydzieliło jej opiekunów – św. Magdalenę Zofię Barat i kard. Dezyderiusza Józefa Merciera, którzy, spotykając się z Fullą, objaśniali jej tajniki wiary, rozkochali w Bogu i towarzyszyli przez całe życie, najpierw w sposób widzialny, potem jako niewidzialni przyjaciele. W pierwszej ze swoich książek – „Święta Pani”, wydanej jeszcze przed wojną i to staraniem marszałka Rydza-Śmigłego, Fulla Horak opisuje swoje nawrócenie oraz to, co przekazali jej mieszkańcy Nieba, bądź to w formie podyktowanych listów i modlitw, bądź w rozmowach. W książce znajdziemy relacje nie tylko ze spotkań z jej osobistymi świętymi opiekunami, ale też z innymi świętymi, których gościła w swoim lwowskimi mieszkanku, m.in. Joanną D’Arc, Mikołajem, Januarym, Stefanem, Sylwestrem, czy Teresą z Lisieux. Fulla Horak odkrywa przed nami tajemnicę świętych obcowania i podpowiada jak poprosić danego świętego, by stał się naszym opiekunem tu na ziemi, podsyłał nam dobre natchnienia i był pomocą w drodze do Nieba.
Święci dali też Fulli Horak wgląd w tajemnice rzeczy ostatecznych człowieka – Czyśćca, Piekła i Nieba. Ta część lektury „Świętej Pani” wydaje się być w sam raz na nasze czasy, ogarnięte heretycką myślą o powszechnym zbawieniu wszystkich ludzi – tych, którzy żyją po Bożemu i żyjących zupełnie odwrotnie, tych którym na Niebie zależy i tych, którzy się nim wcale nie interesują. „Szczęśliwi ci, którzy zastanawiają się, do jakiego świata duchowego po śmierci prowadzi ich postępowanie w codziennym życiu ziemskim.” – notuje Fulla Horak.

Drugą książką Stefanii Horak są „Niewidzialni”. Są to zapiski z najbardziej dramatycznej części życia mistyczki, czyli z lat 1938-1956, gdy doświadczyła okropieństw wojny i wieloletniego więzienia w gułagach. W tę niełatwą opowieść wplecione są losy ludzi Fulli znanych, których w swoim bogatym życiu spotkała – naukowców, artystów, pisarzy, ludzi ze świata polityki i Kościoła oraz towarzyszy walki i późniejszej katorgi. Tak jak „Święta Pani” napisana jest językiem prostym i bardzo przystępnym, tak „Niewidzialni” to wymagająca lektura, wyraźnie odzwierciedlająca filozoficzną wiedzę autorki jak i ból jej doświadczeń. Po powrocie z zesłania Fulla zamieszkała wraz z siostrą Zofią w Zakopanem. Do ich mieszkania, zupełnie tak samo jak miało to miejsce przed wojną we Lwowie, ciągnęły tłumy, by znaleźć radę, pociechę, natchnienie, by odnaleźć w swoim życiu Boga. Dziś obie siostry spoczywają na cmentarzu przy ul. Nowatorskiej pod Gubałówką.

Zapiski Stefanii Horak przez lata krążyły jakby w drugim obiegu, często fragmentaryczne, niepełne, nie autoryzowane przez ks. Tomasza Horaka – bratanka Fulli i spadkobiercę jej dziedzictwa. Dziś na rynku mamy dostępne trzy książki z zapiskami mistyczki. Dwie zostały opublikowane przez Wydawnictwo AA i są poprzedzone wstępnem ks. Horaka: „Święta Pani. Objawienia i wizje mistyczne” oraz „Niewidzialni. Osobiste świadectwo 1938-1956”. Z kolei Wydawnictwo Fronda prezentuje fragmenty „Świętej Pani”, zawierające opis Czyśćca, Piekła i Nieba, informacje o świętych obcowaniu oraz modlitwy i część listów podyktowanych mistyczce przez świętych dla niej samej oraz dla ludzi, proszących ją o pomoc. Pozycja ta nosi tytuł: „O życiu pozagrobowym. Spotkania z duszami czyścowymi”.

Jak często się zdarza, zrządzeniem Niebios, po latach ciszy odkrywamy jakby na nowo świętych i mistyków. Ich przekaz okazuje się być „uszyty” na miarę naszych czasów. Tak jest i w przypadku zmarłej w opinii świętości mistyczki z Kresów. Nadszedł czas, by sięgnąć po jej pisma, przypomnieć sobie o rzeczach ostatecznych oraz o bliskości mieszkańców Nieba, którzy mogą być naszymi wiernymi przyjaciółmi nawet w najtrudniejszych czasach.

Fulla Horak, Święta Pani. Objawienia i wizje mistyczne, Wydawnictwo AA, Kraków 2020
Fulla Horak, Niewidzialni. Osobiste świadectwo 1938-1956, Wydawnictwo AA, Kraków 2020
Fulla Horak, O życiu pozagrobowym. Spotkania z duszami czyścowymi, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2020

O autorze

Marta Dzbeńska-Karpińska

Z wykształcenia politolog i manager, z wyboru fotograf i dziennikarz. Autorka książki i wystawy „Matki: mężne czy szalone?” Żona i mama trójki dzieci. Fanka czarno-białej fotografii analogowej. Bardzo lubi ludzi, spacery i muzykę, a niekiedy także gotowanie.

Leave a Reply

%d bloggers like this: