Poezja

Narodzenie Jezusa

Sytuacja jest nader poważna
a radości tylko tyle
co wyśpiewają aniołowie
hasający na dachu

Pod dachem na skale
spoczywa po trudach połogu
zmęczona Boża Rodzicielka
okryta płaszczem królewskim

Wyciąga z czułością ręce
aby przytulić Dziecko
dokładnie owinięte w pieluszki
jak w całun żałobny

Przybyłych z pola pasterzy
oczarowały anielskie pienia
ofiarne baranki leżą pokotem
wół i osioł warują przy żłobie

A Józef małżonek onieśmielony
skulony w kącie głowi się nad tym
jak to wszystko ogarnąć
co mu się tej nocy przydarzyło

 

Giotto di Bondone, Narodzenie Jezusa (1305)

O autorze

Ks. Kazimierz Wójtowicz

Poeta, pisarz, tłumacz, rekolekcjonista; należy do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców; pracował na Pomorzu oraz jako duszpasterz młodzieży w Poznaniu. Jako poeta debiutował w 1974 r. wierszem pt. „Kolęda spóźnionych”, ogłoszonym w „Przewodniku Katolickim”. W 1974 r. władze zakonne przeniosły go do Wiednia na studia doktoranckie, zwieńczone rozprawą „Die Frage nach Gott in der modernen polnischen Dichtung” [Pytanie o Boga w nowoczesnej poezji polskiej]. W latach 1992-1997 prowincjał polskiej prowincji zmartwychwstańców. Obecnie prowadzi Wydawnictwo „ALLELUJA” oraz pismo życia konsekrowanego „Via Consecrata”. Mieszka w Krakowie.

Leave a Reply

%d bloggers like this: