Kultura i sztuka

Z kobietami o … WIERZE

Wierzysz  w … ?

Ania Borkowska Anna Borkowska Kniołek – Ostatnio na nowo odkrywam Credo. Tak po prostu, zatrzymując się nad każdym jego słowem. Więc najprościej będzie powiedzieć: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Bogna

Bogna Białecka – Tu nie ma większej filozofii – wierzę w to co nam Kościół do wierzenia podaje – czyli odsyłam do Credo.

 

 

Agusia Dubiel 2

Agnieszka DubielWierzę w Dobrego Boga. To wiara podtrzymuje całe moje życie, to dzięki niej nie tonę w codzienności i wiem, w jakim kierunku podążać (nawet jeśli bardzo, bardzo powoli). Nie potrafię sobie wyobrazić życia bez wiary. Nie wiem, jak mogą żyć ludzie, którzy jej nie mają. To tak, jakbym próbowała żyć bez powietrza. Z dużą wdzięcznością myślę o tych, którzy mi tę wiarę przekazali, już od najwcześniejszego dzieciństwa: o rodzicach, dziadkach, o katechetach, duszpasterzach akademickich. Często się za nich modlę, wspominając każdego z osobna, właśnie dziękując Bogu za ich dobre czyny.

Małgosia Terlikowska

Małgorzata Terlikowska –  Wierzę w Pana Boga. Wiara ta jest jednak ciągle dość powierzchowna, staram się na tym pracować, poszukiwać, czytać, modlić się. Cały czas się tego uczę. Wierzę też w ludzi, w to że potrafią być szlachetni i dobrzy. I tak staram się patrzeć na każdego człowieka. Znam takie osoby, które uważają, że inni mają tylko złe intencje. Chcą tylko skrzywdzić i wykorzystać. Ja uważam inaczej i pewnie za tę naiwność płacę nieraz wysoką cenę.

Ewa Nitecka

Ewa Nitecka – Trudno mi pisać, że wierzę, jeśli jestem pewna! Jestem pewna, że jestem zbawiona. I bez tej pewności, nie wiem czy byłabym w stanie mieć jakąkolwiek motywację by żyć, by odkrywać sens tego czego doświadczam, co poznaję.

 

 

Asia Tarnawska

Joanna TarnawskaWierzę w Boga i że to wszystko mam sens, bo skończy się spotkaniem z Nim.

 

 

Maja Gniłka

Maja Gniłka – Bogu wierzę. Wierzę, że daje moc i wspomaga i nawet jak nam nie wychodzi to On to przemieni. Wierzę w przyjaźń. Wierzę, że prawda prowadzi do wyzwolenia. Wierzę w mojego męża i naszą miłość.

 

Magda Karpienia

Magda Karpienia – Boga. I to jest podstawa mojej egzystencji, relacji z ludźmi, związków.

 

 

 

Ela Wiater

Elżbieta Wiater –  Wierzę w siebie, ale ufam Bogu. Rozumiem przez to, że On jest ostatecznie wszelką siłą i fundamentem działania, także przez to, że obdarzył mnie określonymi uzdolnieniami. Dzięki nim mogę wiele, bardzo wiele. Wiem też, że są czasowe, w każdej chwili mogę je utracić. Ale Bóg obiecał, że o mnie nie zapomni, więc będzie dobrze.

 

Dagmara Diug

Dagmara Pomirska – Diuke – Wierzę, że ta nasza ludzka wędrówka to Początek czegoś Pięknego, tajemniczego, nieprzewidywalnego… Wierzę, że spotkam się z Bogiem twarzą w twarz i ZROZUMIEM! Wierzę w dobroć, miłość i, że to nasze ludzkie żmudne człapanie ma sens – Większy niż nam się wydaje.

Izabela Drobotowicz -Orkisz

Izabela Drobotowicz – Orkisz – Credo! Credo! I możliwe zwycięstwo Miłości, w kazdej relacji i sytuacji.

 

Katarzyna Głowacka

Katarzyna GłowackaWierzę w Boga. Wiara mnie definiuje I określa. Wiara kształtuje mój światopogląd i stosunek do drugiego człowieka.

 

 

 

Nina_Michalak

Nina MichalakWierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi…

 

 

Joanna Rysz Joanna RyszWierzę w miłość Boga do nas, w Jego Opatrzność, w Jego opiekę i czułość.

 

 

Dodatkowo , coś specjalnie dla kobiet:

14758496056_97e0d73ce8_c

 

 

 

 

 

 

Foto: Waiting For The Word via Foter.com / CC BY

Foto2:https://farm6.staticflickr.com/5571/14758496056_97e0d73ce8_c.jpg

O autorze

Iga Stolar-Łypczak

Żona. Matka. Familistka. Studia UKSW i KID. Założycielka klubu "Karmelowe dzieci". Poza duchowością karmelitańska interesuje się angelologia i nauką o czyśćcu. Wielbicielka kuchni włoskiej, bezglutenowej i własnych wypieków. Uwielbia czytać. Ma słabość do mantylek, kawy, czarnej herbaty i rodzin wielodzietnych.

Leave a Reply

%d bloggers like this: