Świadectwa

Z polskiej rodziny wyszedł…

Istnieje dzisiaj wola zagłuszania głosu Boga. Co więcej, ta wola zagłuszania jest dosyć programowa. Wielu czyni wszystko, aby Jego głosu nie słyszano. Aby był słyszany jedynie głos człowieka, który nie ma nic innego do zaofiarowania poza doczesnością (św. Jan Paweł II).  Dlatego warto zbudzić się z bezbożności i grzechu, warto wkroczyć na drogę nawrócenia.

Pamiętajmy, że najważniejszą modlitwą jest właśnie modlitwa o nawrócenie. Prawdziwe nawrócenie to cud przemiany życia, które staje się psalmem uwielbienia, jaki ludzkie serce pragnie wyśpiewać dobremu Bogu.

W tym świętym czasie, który przeżywamy na polskiej ziemi jako Rok Świętego Jana Pawła II, wielkiego Papieża Polaka, pragniemy zmienić się w Szymona z Cyreny, który niósł krzyż za Jezusem. Ewangelia mówi, że go „przymusili”. Ale chwilę później spotykamy synów Szymona, Aleksandra i Rufusa, którzy stali się uczniami Pana Jezusa. Oni z wiarą poszli za zmartwychwstałym Zbawicielem świata, za którym krzyż niósł ich ojciec. Takie jest nasze powołanie: nieść krzyż za Jezusem, krzyż naszej codzienności, który nie oznacza jedynie walki ze swoimi lękami i kompleksami! Nie jesteś Don Kichotem, ale Szymonem z Cyreny. To prawdziwy cud: ja grzesznik, ja Szymon Cyrenejczyk, staję się pomocnikiem Boga.

W takim osobistym i narodowym nawróceniu – pod patronatem Świętego Jana Pawła II – najlepszą pomocą jest książka ks. prof. Jana Śledzianowskiego, w której dzieli się z Czytelnikami swoją wiedzą i wiarą, świadectwem pobożności i umiłowania Papieża z Wadowic. Rozważając tajemnice życia Papieża, który był wobec świata wielkim obrońcą życia i rodziny, zapalmy w sobie na nowo tęsknotę za prawdziwym życiem, za Bogiem, który powołuje nas do bycia rodziną, piękną rodziną dzieci Bożych. I uczmy się od Papieża, w jaki sposób kierować się miłością nie tylko w rzeczach wielkich, ale i w zwyczajnych okolicznościach codziennego życia. W czasach chaosu i zamętu, w obliczu zagłuszania głosu Boga, warto powrócić do pedagogiki Świętego z Wadowic, którego dzieło należy z wiarą kontynuować.

J. Śledzianowski, Z polskiej rodziny wyszedł i miłością ogarnął cały świat, Kielce 2020, ss. 256.

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

Leave a Reply

%d bloggers like this: