Podróże i zwiedzanie

Zamek w Węgorzewie – krzyżacka twierdza

Mazury to jedna z najpiękniejszych krain Polski. Historycznie zamieszkiwana była przez wojownicze plemiona bałtyjskie, które nie chciały poddać się chrystianizacji i przysparzały ciągłymi napadami mnóstwo trosk władcom Mazowsza. Dla obrony przed Prusami książę Konrad Mazowiecki sprowadził w XIII wieku zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli krzyżaków. Bracia – rycerze byli jedną z najsprawniejszych organizacji militarnych w Europie, ochoczo wzięli się do dzieła i w ciągu kilkudziesięciu lat rozbili niezależność polityczną plemion pruskich.

Jednym z ufortyfikowanych grodów tajemniczego plemienia Galindów był Angetete na wyspie rzecznej Węgorapy koło jeziora Mamry. Gród uległ zagładzie podczas podboju ziem plemiennych przez krzyżaków, ale oficerowie Zakonu uznali miejsce za korzystne dla założenia zamku, który zaczęto budować w roku w 1335. Warownia była świadkiem licznych walk w okresie wojen z Litwą i Polską. Przez pewien czas zamek był prywatną własnością rycerzy pruskich w czasach, gdy Zakon miał już coraz większe problemy finansowe.

Po sekularyzacji Zakonu w roku 1526 zamek ponownie stał się siedziba lokalnych władz, tym razem podległych już świeckiemu, luterańskiemu księciu. Poniósł wielkie straty w czasie Potopu Szwedzkiego, gdy to czambuł tatarski (dowodzony być może przez historyczny pierwowzór pana Kmicica) na służbie polskiej splądrował miasteczko i spalił twierdzę. W następnych stuleciach zamek nawiedzały jeszcze inne katastrofy w efekcie, których przebudowywano twierdzę całkowicie zmieniając jej pierwotny, warowny charakter. W czasach pruskich obiekt był siedzibą różnych lokalnych urzędów, sądu i więzienia. Podczas wojen napoleońskich i pierwszej wojny pełnił rolę szpitala wojskowego. Dzisiejszy kształt zamku w niczym nie przypomina dawnej, krzyżackiej twierdzy z XIV wieku, trudno jest nawet dokładnie kreślić, jaki miała ona pierwotnie wygląd.

Rok 2000 stanowił punk zwrotny w dziejach zamku – został on sprzedany prywatnemu właścicielowi z przeznaczeniem na hotel i od tego momentu przestał być dostępny do normalnego zwiedzania dla turystów.

Foto: Jerzy Strzelecki / CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

O autorze

Marcin Bąk

Historyk, dziennikarz, wykładowca uniwersytecki. Autor licznych audycji radiowych popularyzujących historię w Radiu Józef, tworzył cykl audycji dla Radia PLUS, współpracował z TV Misericordia. Aktualnie prowadzi programy w TV Republika. Autor tekstów popularyzujących Europejskie Sztuki Walki między innymi w miesięcznikach: "Mówią Wieki" i "Wiadomości Historyczne". Instruktor szermierki sportowej, zajmuje się też szermierką historyczną i choreograficzną oraz boksem francuskim - savate. Żonaty, ojciec Marysi i Tymoteusza, dziadek Aleksandra.

Leave a Reply

%d bloggers like this: