Kultura i sztuka

Zło dobrem zwyciężył

Książka „Zło dobrem zwyciężył. Święty Jerzy XX wieku” o bł. ks. Jerzym Popiełuszce to specyficzna forma biografii polskiego męczennika. Składa się z trzech przeplatających się ze sobą części: życiorysu ks. Popiełuszki na tle ówczesnej epoki (autorstwa Grzegorza Górnego), wywiadów ze znawcami i świadkami życia kapłana (przeprowadzonych przez Włodzimierza Rędziocha, rzymskiego korespondenta „Niedzieli”) oraz materiału ikonograficznego, obejmującego fotografie zarówno archiwalne, jak i współczesne (Janusza Rosikonia).

Z książki wyłania się obraz zwykłego, prostego księdza, który w miarę stawianych przed nim zadań dorastał do wyzwań, które przyszło mu podjąć. Potrafił niczym magnes przyciągać do siebie ludzi z różnych środowisk: starych i młodych, intelektualistów i robotników. Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie, w którym posługiwał jako wikary, stał się oazą wolności w czasach stanu wojennego. Choć ks. Popiełuszko nie zajmował się działalnością polityczną, a jedynie głosił Ewangelię, stał się głównym wrogiem reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W efekcie został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Jego męczeńska śmierć przynosi jednak do dziś duchowe owoce, o czym opowiada właśnie książka „Zło dobrem zwyciężył. Święty Jerzy XX wieku”.

Grzegorz Górny, Włodzimierz Rędzioch, Janusz Rosikoń, „Zło dobrem zwyciężył. Święty Jerzy XX wieku”. Rosikon Press, handel@rosikonpress.com; www.rosikonpress.com .

TK Niedziela26/2017, str.43

O autorze

Włodzimierz Rędzioch

Inżynier, publicysta, watykanista. Pochodzi z Częstochowy. Rzymski korespondent tygodnika „Niedziela” oraz współpracownik amerykańskiego miesięcznika „Inside the Vatican”. Autor wielu książek. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu św. Sylwestra Papieża.

Leave a Reply

%d bloggers like this: