Podróże i zwiedzanie

Zwiedzaj: Zamość i Roztocze

Dzisiejszy Zamość to miejsce obfitujące w atrakcje turystyczne. Stare Miasto wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, rewitalizacji poddane zostały zabytki, a w okresie letnim miasto organizuje liczne wydarzenia kulturalne.

ZAMOŚĆ

Miasto określane „Padwą północy” zostało wymyślone i założone przez Jana Zamoyskiego – postać wybitną w polskiej historii XVI i początku XVII w. W młodości Zamoyski zwiedził Niemcy, Francję i Włochy. Studiował na uniwersytecie w Padwie, a nawet był rektorem tej placówki (w systemie padewskim, uczelnią kierowali studenci). Będąc u szczytu potęgi, zapragnął stworzyć miasto idealne, urządzone według najlepszych renesansowych wzorów, perłę wśród licznych posiadłości, a zarazem siedzibę swego rodu. Tak narodził się Zamość.

Miasto wznoszono w szybkim tempie. Wśród licznych budynków powstawały ratusz, kamienice, rezydencja Zamoyskich, akademia, kolegiata, a także świątynie innych wyznań i religii, ponieważ Zamość miał charakter wielonarodowy i wielowyznaniowy. Obrazu miasta idealnego dopełniły mury obronne i bastiony, które już pół wieku później miały przynieść twierdzy ocalenie i sławę. W 1648 roku nieskutecznie oblegali Zamość kozacy Chmielnickiego, a sześć lat później – z podobnym rezultatem – zdobywali go Szwedzi.

Wraz z upadkiem Rzeczpospolitej gasła również świetność Zamościa. Jego gwiazda zabłysła jeszcze podczas wojen napoleońskich i w powstaniu listopadowym, kiedy załoga fortecy stawiała dłużej niż inni zbrojny opór wojskom moskiewskim. W drugiej połowie wieku XIX zlikwidowano większość murów, co umożliwiło rozwój miasta w nowoczesnym typie.

Dzisiejszy Zamość to miejsce obfitujące w atrakcje turystyczne. Stare Miasto wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, rewitalizacji poddane zostały zabytki, a w okresie letnim miasto organizuje liczne wydarzenia kulturalne. Warto zwrócić uwagę na Zamojskie Lato Teatralne, które w tym roku trwa od 20 czerwca do 12 lipca, a także na wydarzenia popularyzujące historię: Zamojski Piknik Historyczny (25 lipca) i Szturm Twierdzy Zamość (14 sierpnia). Osoby, które preferują indywidualne odkrywanie historii i obcowanie z ciekawymi miejscami, mogą zdecydować się na spacer uliczkami starego Zamościa lub udać się w nieodległe Roztocze, którego historia splata się z dziejami rodu Zamoyskich i Sobieskich.

ZWIERZYNIEC

15208289315_6ea0a2b81c_b

Zwierzyniec

Po II wojnie światowej i wyznaczeniu nowych granic, część Roztocza znalazła się poza granicami Polski. Malownicze wzniesienia ciągną się od Kraśnika do Lwowa i zachęcają do poszukiwania ukrytych pamiątek historii, ale też oferują liczne atrakcje przyrodnicze. Warto odwiedzić Zwierzyniec – dawną rezydencję Zamoyskich. Początkowo była to ich letnia siedziba, przy której trzymano dzikie zwierzęta, właśnie w zwierzyńcu. To tutaj miało dojść do spotkania przyszłego króla Jana Sobieskiego z jego wielką miłością Marią Kazimierą d’Arquien (wtedy jeszcze żoną Jana Sobiepana Zamoyskiego). Dawne czasy upamiętniają zabytki: kościół „na wyspie” z XVIII wieku, budynki Ordynacji Zamoyskich, budynek browaru czy pomnik wzniesiony po nalocie szarańczy na początku XVIII wieku. Dzięki położeniu na granicy Roztoczańskiego Parku Narodowego, ze Zwierzyńca można wyruszyć na liczne szlaki piesze lub wyprawę rowerową po okolicznych lasach.

MBKrasnobrodzka-oryginał

Cudami słynący obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej

 

KRASNOBRÓD

Na południe od Zamościa, również na Roztoczu, położony jest Krasnobród. Wśród licznych właścicieli miejscowości warto wspomnieć o Leszczyńskich, którzy przechodząc na protestantyzm w końcu XVI wieku, sprowadzili do Krasnobrodu gminę kalwińską. Pół wieku później, wraz z przejęciem dóbr przez Zamoyskich, powrócili katolicy. W tym też czasie doszło do objawień, których pamiątką pozostał słynący cudami obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej. Pod koniec XVII wieku królowa Maria Kazimiera, wzniosła kościół i klasztor jako wotum wdzięczności za uzdrowienie. Obecnie jest to sanktuarium o znaczeniu ponadregionalnym, przyciągającym pielgrzymów 2 lipca, 15 sierpnia i 8 września. Warto wspomnieć też o miejscowej przyrodzie – przez Krasnobrodzki Park Krajobrazowy przebiegają szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe i spacerowe.

Foto Zamość: Robert Powroznik /  Flickr / CC BY-NC-ND 2.0
Foto Zwierzyniec: Dziunka DBK / Flickr / CC BY 2.0
Ilustracja: Matka Boża Krasnobrodzka, malarz nieznany

O autorze

Ireneusz Drąszcz

Historyk. Propagator historii. Rekonstruktor. Lubi pracować z ludźmi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: