Wiara

Nawrócenie – dla świętych i grzeszników. Zaproszenie na konferencję.

Konferencja o nawróceniu skierowana jest do wszystkich, „świętych i grzeszników”… do Ciebie też!

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pod patronatem Jana Piotrowskiego, Biskupa Kieleckiego:
NAWRÓCENIE. ŁASKA – TAJEMNICA – DOŚWIADCZENIE
Kielce, 17-18 czerwca 2015 r.
Aula Wyższego Seminarium

Duchownego w Kielcach
Jana Pawła II 7

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15) – to słowa skierowane do każdego człowieka, wezwanego (jak naucza Ojciec Święty Franciszek) do przeżycia autentycznego doświadczenia prawdy i piękna, które pozwoli z radością podążać drogą życia. W świecie, będącym z jednej strony „kroniką aktualności”, z drugiej zaś odpowiadającym na pytania, których nikt sobie nigdy nie stawia (zob. Evangelii gaudium, 155), warto podjąć refleksję nad fenomenem nawrócenia. Warto o tym „po ludzku” porozmawiać – nie tylko ze świętym Pawłem z Tarsu albo ze świętym Augustynem z Hippony… W tym duchu zapraszamy na konferencję naukową: NAWRÓCENIE. ŁASKA – TAJEMNICA – DOŚWIADCZENIE, która odbędzie się w dniach 17-18 CZERWCA 2015 R. w kieleckim seminarium duchownym, pod patronatem Biskupa Jana Piotrowskiego.

Zapraszają:
ks. dr Grzegorz Głąb (Lublin)
ks. dr Stefan Radziszewski (Kielce)

PROGRAM:

17 CZERWCA (ŚRODA)

godz. 9.00 – SESJA I

 • bp dr Jan PIOTROWSKI, Aktualizacja misji „ad gentes” w nauczaniu posoborowym Kościoła
 • ks. prof. Jarosław RÓŻAŃSKI (UKSW), Nawrócenie jako cel misji „ad gentes”
 • ks. dr Jacek GOLBIAK (KUL), Ettore Majorana – geniusz i tajemnica
 • prof. Maria Jolanta OLSZEWSKA (UW), O trudnym poszukiwaniu Prawdy. Uwagi po lekturze „Krzaka gorejącego” Sigrid Undset
 • prof. Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA (KUL), Dokonane i niedokonane nawrócenia w powieści „Bez oręża” Zofii Kossak
 • Dyskusja

godz. 11.20 – SESJA II

 • dr Marzena WYDRYCH-GAWRYLAK (UJK Kielce), Jak trwoga to do Boga – rymy pokutne jako świadectwo nawrócenia?
 • dr hab. Wacław PYCZEK, prof. KUL, „Rozrzutnik młody, resztę skarbu schwycę…”. Dramat nawrócenia w lirykach Adama Mickiewicza
 • dr Lucyna NAWARECKA (UŚ), Przemiana mistyczna Juliusza Słowackiego
 • mgr Natalia STENCEL (UJ), Zmartwychwstańcy – historia nawrócenia jednostek i narodu
 • dr Monika KULESZA (KUL), Duchowe przemiany romantycznych poetów
 • Dyskusja

godz. 14.30 – SESJA III

 • dr hab. Elżbieta MIKICIUK, prof. UG, O dwóch literackich obrazach przemiany duchowej (na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego i „Zmartwychwstania” Lwa Tołstoja)
 • dr hab. Grażyna LEGUTKO, prof. UJK, Raduski – Granowski – Rudomski. Trzy drogi nawrócenia bohaterów Żeromskiego
 • s. dr hab. Wiesława TOMASZEWSKA, prof. UKSW, Funkcje przytoczeń biblijnych w dramacie o nawróceniu św. Augustyna („Matka” Margert, Marii Gertrudy Skórzewskiej)
 • dr Anna WIETECHA (UW), Fenomen nawrócenia w „Gasnącym słońcu” Teodora Jeske-Choińskiego
 • Dyskusja

godz. 16.30 – SESJA IV

 • dr hab. Jakub MALIK, prof. KUL, Testament Wokulskiego. O pieniądzach, wierności i rzeczach ostatecznych (kolejna próba kerygmatycznej interpretacji „Lalki”)
 • ks. dr Grzegorz GŁĄB (KUL), Kmicic jako Szaweł z Tarsu? Nawrócenie w „Potopie” Henryka Sienkiewicza
 • mgr Roksana BLECH (UG), Między scjentyzmem a wiarą w życie po śmierci. Uwagi o „Emancypantkach” Bolesława Prusa
 • mgr Magdalena ŻMUDZIAK (KUL), Nawróceni czasów Nerona – wokół „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza
 • Dyskusja

18 CZERWCA (CZWARTEK)

godz. 9.00 – SESJA V

 • prof. Zofia ZARĘBIANKA (UJ), Oblicza łaski w twórczości poetyckiej Anny Kamieńskiej (na wybranych przykładach)
 • dr Anna SPÓLNA (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), Języki nawrócenia. Poezja Wojciecha Wencla wobec tradycji biblijnej, modernistycznej i romantycznej
 • lic. Karol PETRYSZAK (UJ), Aksjologiczna perspektywa łaski w poezji Wojciecha Wencla
 • dr hab. Aleksandra CHYLEWSKA-TÖLLE (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum – UAM Poznań), Nawrócenie i pokuta jako motywy twórczości literackiej niemieckich przedstawicieli „renouveau catholique”
 • Dyskusja

godz. 11.00 – SESJA VI

 • dr Magdalena DALMAN (UG), Motyw nawrócenia w polskim dramacie romantycznym
 • dr Agnieszka JAROSZ (KUL), Nawrócenie w „Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego
 • dr hab. Anna PODSTAWKA (KUL), „Dotknięcie” Boga. O drogach do nawrócenia w dramacie przełomu XIX i XX wieku
 • ks. dr Mariusz LACH (KUL), Nawrócenie we współczesnym teatrze ewangelizacyjnym
 • dr Joanna MICHALCZUK (KUL), Nawrócenie? Jeszcze nie teraz… O współczesnym synu marnotrawnym, który zatrzymał się w drodze
 • Dyskusja

godz. 14.00 – SESJA VII

 • dr hab. Krzysztof PAWŁOWSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie), Doświadczenie wyzwalające jako powracanie świadomości refleksyjnej do źródła. Fenomen nawrócenia w perspektywie dialogu chrześcijaństwa z hinduizmem
 • dr hab. Beata OBSULEWICZ-NIEWIŃSKA, prof. KUL, Nawrócenie na stoicyzm
 • mgr Robert KOZAK (UG), William James i nawrócenie jako doświadczenie religijne
 • dr hab. Anastazja SEUL (UZ), Odwołania Jana Pawła II do literatury pięknej w kontekście wezwania do nawrócenia
 • dr Małgorzata PEROŃ (KUL), Nawróceni? O przemianach bohaterów „Sońki” Ignacego Karpowicza
 • Dyskusja

godz. 16.20 – SESJA VIII

 • dr Justyna KOZŁOWSKA (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie), Nawrócenie pisarza jako problem biograficzny (na przykładzie biografii i twórczości Oskara Wilde’a)
 • Piotr KOPIŃSKI, BA (University of Pennsylvania, Filadelfia), Nawrócenie komórki
 • mgr Jakub PIASECKI (WSD Kielce), Kard. John Henry Newman – od anglikanizmu do katolicyzmu (Lead, kindly Light)
 • ks. dr Henryk M. JAGODZIŃSKI (Sekretariat Stanu, Stolica Apostolska),
 • ks. dr Stefan J. RADZISZEWSKI (WSD Kielce), André Frossard – nawrócenie dziennikarza
 • Dyskusja

konferencjaIlustracja: fragment obrazu Caravaggia Nawrócenie Pawła z Tarsu

 

 

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

1 Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: