Wiara

Wakacje z prorokami: OZEASZ

Od Amosa do Zachariasza
24 – 5 – 6

Dzisiaj święto rodziny! Trochę sprowokowane przez Pawła Apostoła i jego list do Efezjan. Ale jeszcze bardziej przez Jozuego… Wszyscy jesteśmy wielką rodziną Boga!

Rodzina to najlepsze lekarstwo na smutek i samotność. To świętość, która nadaje życiu sens. Nie pozwala, abyśmy roztrwonili światło, które w naszych sercach zapaliła Ręka Stwórcy. „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę”, aby budować swój dom.

Spotkanie 12

Ja sam i mój dom chcemy służyć Panu! To wielkie wyznanie Jozuego stanowi wyzwanie dla ludu. Nie wolno w nieskończoność udawać, chwiać się na dwie strony, zapalać dwie świece. Chrystus albo Belial. Bóg albo marność. Zbawienie albo ciemności. Heaven or Las Vegas (jak śpiewa Cocteau Twins).
Efeski big band Pawła Apostoła może dzisiaj zanucić słowa Psalmu 34: „Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,/ Jego chwała będzie zawsze na moich ustach./ Dusza moja chlubi się Panem,/ niech słyszą to pokorni i niech się weselą”. Chrystus śpiewa, a Kościół odśpiewuje. Jak w rodzinie: Mąż nuci, a Żona… gotuje obiad?
Ewangelia św. Jana nadal podaje nam do słuchania słowa Jezusa w synagodze w Kafarnaum. „Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą” (J 6, 63-64). Panie, wierzę… zaradź memu niedowiarstwu!

Krótko mówiąc:

  1. Komu chcecie służyć?
  2. Mężowie, miłujcie swoje żony!
  3. Jezu, Ty masz słowa życia wiecznego…

* * *
Ozeasz

Historia Ozeasza i Gomer (żony proroka)
to scenariusz romantycznej telenoweli.
Ich związek stanowi metaforę miłości Boga i narodu wybranego.
W Księdze Ozeasza słyszymy, iż Bóg pragnie mówić do naszych serc,
pociąga nas więzami ludzkiej miłości, wzywa, by pokochać „raz jeszcze”.
Dlatego – o biedny człowiecze – „powróć do Boga swojego,
strzeż pilnie miłości i prawa, i ufaj twojemu Bogu!” (Oz 12, 7).

Wakacje z prorokami:
Aggeusz, AmosEzechielAbdiaszJeremiaszJonaszHabakukDaniel, Joel, Micheasz, Nahum

Foto: Prorok Ozeasz, Aleijadinho, Sanktuarium w Congonhas, Brazylia, Wikipedia

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

ks. Stefan Radziszewski

Urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej Tajemnicy szczęścia oraz Żółtego zeszytu św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów.

3 komentarze

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: