Dzieci

Ewangeliarz dla dzieci – Objawienie Pańskie – Trzech Króli

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: «A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela»”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny (Mt 2,1-12).

Główna myśl

Symbolika darów: najpopularniejsza symbolika uznaje, że magowie przynieśli złoto – dla Króla, kadzidło – dla Syna Bożego, mirra – dla tego, który będzie musiał umrzeć. W uroczystość Trzech Króli święci się kredę i pisze na drzwiach C + M + B. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie są to inicjały imion Królów, ale skrót od Christus mansionem benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi), choć św. Augustyn tłumaczył je jako Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu). Z czasem „C” zaczęto zastępować literą „K”, a w średniowieczu pojawiła się legenda o Trzech Królach, która w kolejnych wiekach zyskała popularność, dlatego ludzie zaczęli coraz bardziej utożsamiać owe ,,K M B” z inicjałami imion trzech mędrców.

Rozmowa z dziećmi:

Jeśli w czasie Adwentu przygotowywaliśmy szopkę, to 6 stycznia mogą dołączyć do niej Trzej Królowie z darami.

  1. Może warto pokazać dzieciom, jakie prezenty Królowie przynieśli małemu Jezusowi? Złoto – zapewne w domu znajdzie się jakiś pierścionek czy łańcuszek, kadzidło – można tanio kupić na przykład w sklepie z dewocjonaliami, mirra – z zakupieniem może być trudniej, można pokazać zdjęcie albo porównać do zastygniętej żywicy (jest dość podobna). Może w ten dzień też damy Panu Jezusowi jakiś szczególny prezent?
  2. Razem z dzieckiem powinniśmy iść poświęcić kredę i napisać na drzwiach ,,C + M + B”, i wytłumaczyć, co te litery oznaczają, oraz powiedzieć, że „+” między literami to nie ,,plusiki”, tylko krzyżyki − znaki błogosławieństwa.

Tekst jest fragmentem książki Beaty Legutko i Marty Wielek, Dzieci poznają. Adwent i Boże Narodzenie, Wydawnictwo M, Kraków 2014

Photo credit: Lawrence OP via Foter.com / CC BY-NC-ND

O autorze

Beata Legutko

Beata Legutko

Z wykształcenia filozof, z zawodu redaktor, żona Pawła, mama trójki dzieci.

Leave a Reply

%d bloggers like this: