Wiara

Wakacje z prorokami: JONASZ

Od Amosa do Zachariasza
4 – 4 – 6

Ojcze nasz, który jesteś w chlebie, nieba Twojego daj nam dzisiaj. Chleba powszedniego w naszej codzienności. I tego Chleba, którym jesteś Ty sam.

O głodnych ustach i głodnych sercach, i głodnych duszach opowiada nam dzisiaj Słowo Boże. O głodzie, który potrafi zaspokoić tylko Bóg. O wielkiej wędrówce przez świat, w której manna z nieba, w której serca „dobre jak chleb”, w której kromka chleba ma smak wieczności. O wielkim łamaniu chleba, aby wszystko przyoblekło się w szatę dziękczynienia.

Spotkanie 6

Piąty rozdział Drugiej Księgi Królewskiej to opis uzdrowienia trędowatego. Zanim jednak usłyszymy o dzielnym generale wojsk syryjskich, Naamanie, którego uratował prorok Elizeusz, musimy spotkać tajemniczego człowieka z Baal-Szalisza. To on przynosi chleb (co stanowi doskonałą nowinę, bowiem przed momentem ludzie nakarmieni zostali trucizną!). Sam nie wiem dlaczego, ale ten tajemniczy mąż przypomina mi Melchizedeka, króla Szalemu, wielbionego na kartach Księgi Rodzaju.

Paweł apostoł w swoim Liście do Efezjan wzywa do pokory i cichości, do miłości i jedności, do nadziei i życia w pokoju. Jak tego wszystkiego doświadczyć, jak zasmakować w tym specjalnym menu? Należy w swojej codzienności powierzyć się mocy Ducha Świętego.

Rozmnożenie chleba w Ewangelii św. Jana wprowadza czytelników w kuriozalny świat. Jezus jest prawdziwie prorokiem, który miał przyjść na świat. Tymczasem wielka rzesza (pięć tysięcy mężczyzn) cmoka z zachwytu, bowiem pojawił się ktoś, kto potrafi nakarmić ich żołądki. I chcą Jezusa obwołać królem. Nie wiedzą, iż Król-Jezus za chwilę zostanie wywyższony na krzyżu.

Najbardziej frapujący w dzisiejszej Ewangelii jest jednak ów chłopiec („późny wnuk” człowieka z Baal-Szalisza), który przyniósł pięć chlebów i dwie rybki. Mistyczne znaki męki Proroka, który stał się chlebem. A Jego uczniowie opieczętowali się znakiem Ryby (ICHTHYS –ΙΧΘΥΣ).

Krótko mówiąc:

  1. Słuchaj proroków, a z głodu nie zginiesz!
  2. Kochany smutasie, powołany zostałeś do nadziei!
  3. Królestwo Jezusa nie jest z tego świata.

* * *
Jonasz

Po pierwsze: Jonasz to prorok, który nie chciał prorokować.
Ale na szczęście (najbardziej na tym skorzystali
mieszkańcy Niniwy) nawrócił się i wypełnił swoją misję.
Po drugie: proroka Jonasza znamy z tekstu „Trzy razy Gołąb”,
który można przeczytać na naszym portalu.
Wreszcie to trzecie, najbardziej „aktualne”? „współczesne”? „przerażające”?
24 lipca 2014 Państwo Islamskie wysadziło w powietrze grobowiec
proroka Jonasza w Mosulu.
A Dzieci Ryby wciąż milczą?

Foto: brewiarz.pl

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

7 komentarzy

Leave a Reply

%d bloggers like this: