Wiara

Wakacje z prorokami: MICHEASZ

Od Amosa do Zachariasza
11 – 15 – 1

Maryja Wniebowzięta, czyli Matka Boża Zielna. Ta z kwiatami, które są symbolem miłości i piękna. Maryja z Betlejem, o którym prorokował Micheasz. Matka Bolesna spod krzyża, stojąca wraz z Janem. Oblubienica Ducha Świętego z Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy.

Jedna i ta sama. Majowa w majówce i różańcowa w tajemnicach radości, bólu i chwały. I jeszcze świetlista w swojej chwale Wniebowzięcia.

W końcu Matka Oczekująca, gdy powracasz do domu Ojca Niebieskiego. Takie jest pragnienie każdej matki: chce zobaczyć swoje dzieci, wszystkie swoje dzieci, które szczęśliwie wracają do domu.

Spotkanie 10

Apokalipsa kreśli przed nami cudowny obraz. Oto Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12, 1). Mieszkańcy Unii Europejskiej z zaciekawieniem spoglądają w Jej stronę. Za chwilę jednak św. Jan opisuje ognistego smoka, który sieje grozę i śmierć. Jedynym ratunkiem jest Krew Jezusa – tylko w Niej jest nasze zwycięstwo.

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian zaprasza na spotkanie z ostatnim Adamem. W Nim jest nadzieja naszego zmartwychwstania i dopełnienie historii zbawienia. W Nim nasz powrót do pierwszego ogrodu, w którym rośnie drzewo życia.

Ewangelia św. Łukasza przenosi nas do początków historii Jezusa. Maryja spotka Elżbietę, Jezus nawiedza Jana (Chrzciciela). W tej świętej rodzinie rozpoczynają się pierwsze nieszpory. Wielbi dusza moja Pana… modli się Matka Mesjasza. I moja dusza, i moja, i moja… śpiewamy dzisiaj i my, wygnańcy spragnieni Nieba.

 

Krótko mówiąc:

  1. Nie lękaj się smoka, gdyż Ona jest blisko!
  2. Chrystus raz na zawsze pokonał śmierć.
  3. Sens życia? Uwielbienie i radość! Magnificat!

* * *

Micheasz

Prorok pochodził z Moreszet-Gat w Judzie. Prorokował w latach 740-700 przed Chr.,
czyli za czasów królów judzkich: Jotama, Achaza i Ezechiasza. Ten czas to prawdziwy boom proroków – poza Micheaszem działają Izajasz i Ozeasz.
Dla nas jest prorokiem Bożego Narodzenia,
albowiem to on wskazuje Betlejem jako miejsce narodzenia Mesjasza (Mi 5, 1).
Jest zatem Micheasz prorokiem wielkiej nadziei – dla każdego z nas:
„choć upadłem, powstanę, choć siedzę w ciemnościach,
Pan jest światłością moją” (Mi 7,8).

Wakacje z prorokami:
Aggeusz, AmosEzechielAbdiaszJeremiaszJonaszHabakukDaniel, Joel

Foto: Prorocy Micheasz, Aggeusz, Malachiasz i Zachariasz, Bostońska Biblioteka Publiczna, USA; Boston Public Library / Foter / CC BY-NC-ND

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

Leave a Reply

%d bloggers like this: