Wiara

Wakacje z prorokami: NAHUM

Od Amosa do Zachariasza
9 – 5 – 6

Prorok Nahum w imieniu Boga pociesza. Taka jest rola proroka. Jednak nie wszystkich cieszą słowa pocieszenia. Wielu niecierpliwie czeka na wypełnienie się zła i okrucieństwa. I nuci pieśń dla demona.

Zło także posiada swoje proroctwa. Zły los, fatum, magnes nieszczęścia potrafią uwieść ludzkie serce. Zło posiada swoich antyproroków. Antychryst potrafi zwieść wierzących. Dlatego potrzebna jest mądrość. Aby odróżnić prawdę od fałszu. Dobro od zła. Boże od tego, co jest karykaturą świętego.

Spotkanie 11

Księga Przysłów jest prosta w obsłudze. To księga Bożej mądrości.

Bezdomnego zaprasza do domu. Głodnego pragnie nakarmić. Głupiego oświecić. Człowieka uczynić człowiekiem. A stanie się szczęście!

W Liście św. Pawła do Efezjan Apostoł organizuje big band. Pieśni, hymny i psalmy ku czci Boga potrzebują genialnych wykonawców. „Genialnych” nie w sensie biegłości muzycznej. Genialnych, czyli tych, którzy rozpoznali cel życia: prawdziwą muzykę tworzy radosne serce. A recepta na radość jest bardzo prosta: „Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu” (Ef 5, 20).

Ewangelia św. Jana w szóstym rozdziale przedstawia mowę eucharystyczną Jezusa. Kto spożywa Jego ciało, będzie żył na wieki. Trudna jest ta mowa? Dla tego, który jest diabłem, każde słowo Jezusa jest „za trudne” (por. J 6, 70).

Krótko mówiąc:

  1. Odrzuć głupotę i żyj!
  2. Nie upijaj się winem (i żyj)!
  3. „Kto pije Krew moją – mówi Jezus – ma życie wieczne”!

 

* * *

Nahum

Imię proroka oznacza „pocieszyciel”, „Bóg pociesza”.
Jednak w psalmie otwierającym Księgę Nahuma Bóg jest zazdrosnym mścicielem.
Z Nim nie ma żartów! Ta przerażająca definicja nie oznacza, iż Bóg ma upodobanie w niszczeniu grzeszników, wprost przeciwnie: Pan Bóg jest bardzo konsekwentny.
„Knujecie zło przeciw Panu? On sprawi zagładę” (Na 1, 9).
Ale też – „dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli, zna tych, którzy Mu ufają” (Na 1, 7).
Z pewnością kolegą Nahuma nie jest prorok Jonasz,
bowiem Księgę Nahuma zamykają ironiczne żale nad upadkiem Niniwy.

Wakacje z prorokami:
Aggeusz, AmosEzechielAbdiaszJeremiaszJonaszHabakukDaniel, Joel, Micheasz

Foto: Prorocy: Amon, Nahum, Ezechiel i Daniel, Bostońska Biblioteka Publiczna, USABoston Public Library/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

Leave a Reply

%d bloggers like this: