Wiara

Litanie do świętych Archaniołów

Dziś obchodzimy uroczystość świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. W ich imionach kryją się zadania, które wyznaczył im Bóg. Imię Świętego Michała znaczy: „Któż jak Bóg?”. Jako pogromca sił wrogich Bogu i Kościołowi św. Michał wspiera ludzi w walce ze złem. Imię Archanioła Gabriela tłumaczy się „Bóg jest mocą”, a jego zadaniem było przekazywanie ludziom woli Bożej. Święty Rafał znaczy „Bóg uleczył” albo „Bóg uzdrawia”. To jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański. Jest patronem chorych oraz podróżujących.
Zachęcamy do modlitwy przez wstawiennictwo tych świętych orędowników i zamieszczamy teksty czterech litanii, które mogą w tym pomóc.

LITANIA DO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, RAFAŁA I GABRIELA

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.
Święty Michale, książę zastępu wiecznego;
Wodzu aniołów pokoju;
Najmocniejszy w walce;
Pogromco pradawnego węża;
Odwieczny obrońco ludu Bożego;
Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;
Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;
Pocieszenie wiernych,
Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;
Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;
Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;
Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;
Stróżu Najświętszej Panienki;
Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela
Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;
Wierny sługo Chrystusa;
Święty Rafale, aniele zdrowia;
Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;
Wierny przewodniku Tobiasza;
Który zmusiłeś diabła do ucieczki;
Orędowniku naszych modlitw przed Panem;
Uzdrowicielu ślepego;
Wspomożycielu w strapieniu;
Pocieszycielu w trudach;
Niosący radość twym wiernym podopiecznym.
Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.

Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!
Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!

Do Św. Michała
Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Nszego. Amen.

Do Św. Gabriela
Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Do Św. Rafała
Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen

LITANIA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże, .
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO RAFAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Maryjo Królowo Aniołów, módl się za nami.
Święty Rafale Archaniele, stojący przed Tronem Wszechmocnego – módl się za nami.
Święty Rafale Archaniele, pełen Bożej mocy i blasku Jego chwały
Święty Rafale Archaniele, doskonały wykonawco Woli Pana
Święty Rafale Archaniele, miłosierny sługo Bożej Opatrzności
Święty Rafale Archaniele, wstawiający się za nami przed Majestatem Najwyższego
Święty Rafale Archaniele, pogromco duchów nieczystych
Święty Rafale Archaniele, wzorze wszystkich Aniołów Stróżów
Święty Rafale Archaniele, pełen miłości do każdego dziecka Bożego
Święty Rafale Archaniele, przewodniku na drogach naszego życia
Święty Rafale Archaniele, nasz doradco zanurzony w Mądrości Bożej
Święty Rafale Archaniele, nasze umocnienie i pocieszenie w trudach codzienności
Święty Rafale Archaniele, otaczający nas miłosierną opieką
Święty Rafale Archaniele, prowadzący nas ścieżkami wiodącymi do świętości
Święty Rafale Archaniele, przynoszący nam uzdrowienie z woli Bożej
Święty Rafale Archaniele, opiekunie podróżującychBaranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.„Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stale są gotowi wejść przed Majestat Pański” (Tob 12,15).

Wszechmogący Boże, który nakazałeś swoim Świętym Aniołom otoczyć nas opieką spraw, abyśmy pod przewodnictwem tych potężnych i doskonałych Przewodników i Opiekunów wytrwale podążali ścieżkami naszego życia i pełniąc wiernie Twoją Wolę wzrastali w świętości.
Prosimy Cię Ojcze, za wstawiennictwem Świętego Rafała Archanioła, o wszelkie łaski na każdy dzień. Niech Święty Rafał chroni nas przed pułapkami szatana i bezpiecznie prowadzi do Twojego Domu w Niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO GABRIELA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Maryjo Królowo Aniołów, módl się za nami.
Święty Gabrielu Archaniele, stojący przed Bogiem Świadku Jego Mocy i Chwały – módl się za nami.
Święty Gabrielu Archaniele, pełen mądrości Bożej uczestniku postanowień Wszechmogącego.
Święty Gabrielu Archaniele, objawiający nam znaczenie proroctw od Boga
Święty Gabrielu Archaniele, posłańcu Dobrej Nowiny.
Święty Gabrielu Archaniele, zwiastujący Najświętszej Dziewicy Jej wybranie przez Boga.
Święty Gabrielu Archaniele, obdarzający pasterzy radosną nowiną o zbawieniu.
Święty Gabrielu Archaniele, stróżu Nowonarodzonego.
Święty Gabrielu Archaniele, obrońco i przewodniku Świętej Rodziny.
Święty Gabrielu Archaniele, pocieszający i umacniający Jezusa podczas męki w Ogrójcu.
Święty Gabrielu Archaniele, oznajmiający Niewiastom radosną nowinę o Zmartwychwstaniu.
Święty Gabrielu Archaniele, obrońco Kościoła Świętego.
Święty Gabrielu Archaniele, postrachu duchów piekielnych.
Święty Gabrielu Archaniele, dawco przestrogi, pomocy i mądrej rady.
Święty Gabrielu Archaniele, miłosierny przewodniku na drodze do świętości.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.„Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. ” (Łk 1.19 ).

Wszechmogący Boże, który nakazałeś swoim Świętym Aniołom otoczyć nas opieką spraw, abyśmy pod przewodnictwem tych potężnych i doskonałych Przewodników i Opiekunów wytrwale podążali ścieżkami naszego życia i pełniąc wiernie Twoją Wolę wzrastali w świętości.
Obdarz nas Ojcze, za wstawiennictwem Świętego Gabriela Archanioła, łaską mądrości, wiedzy i poznania Ciebie, abyśmy wytrwale podążali drogą którą wskazał nam Jezus i doszli do Twojego Domu w Niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ilustracja: Tycjan, Archanioł Rafał i Tobiasz (fragment), wikimedia commons

O autorze

Redakcja

Leave a Reply

%d bloggers like this: