Społeczeństwo

Mama, Tata i Dzieci

Unia przyjmuje coraz większą liczbę aktów prawnych dotyczących małżeństwa i rodziny, które mają istotny wpływ na sposób ich rozumienia. Wiele wpływowych grup usiłuje wykorzystać tę aktywność UE zmierzając do prawnego zakwestionowania naturalnej tożsamości małżeństwa.

Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Rodzina, to nie dowolna grupa osób chcących się określać tym mianem, a ojciec, matka i ich dzieci.

Mimo tego, że Artykuł 9 Karty Praw Podstawowych UE chroni autonomię państw członkowskich w obszarze prawa małżeńskiego i rodzinnego, nomenklatura tych obszarów ulega zaburzeniom.

Europejska Inicjatywa Obywatelska Mama, Tata i Dzieci podejmuje działania mające na celu zagwarantowanie krajom członkowskim, że  Unia nie narzuci im ideologicznych regulacji zmierzających do zakwestionowania prawdy o malżeństwie i rodzinie.

Jeśli chcesz włączyć się w walkę o dobro rodziny, społeczeństwa i Europy, wesprzyj te działania! Potrzebny jest milion podpisów zebranych na terenie Unii Europejskiej. Złóż swój w tym miejscu.

Więcej informacji w poniższym materiale TV Republika  oraz na stronie mamatataidzieci.pl/

 

O autorze

Redakcja

Redakcja

Leave a Reply

%d bloggers like this: