Wiara

Niepojęty świat duszy

Mamy przyjemność poinformować, że nasza autorka, Izabela Rutkowska, wydała książkę będąca analizą języka doświadczeń mistycznych św. Faustyny Kowalskiej.
Izabeli serdecznie gratulujemy, a naszym czytelnikom z całego serca polecamy tę pozycję  Książkę można kupić tutaj.

Recenzja wydawnicza książki Izabeli Rutkowskiej Niepojęty świat duszy. Doświadczenia mistyczne w języku św. Faustyny Kowalskiej [fragmenty]

Pani dr Izabela Rutkowska podjęła się bardzo trudnego, ambitnego zadania – filologicznej analizy języka Dzienniczka św. siostry Faustyny, w wyniku czego powstała pierwsza lingwistyczna monografia na ten temat. […]

Część I zatytułowana jest Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej jako przedmiot badań lingwistycznych. Prócz najważniejszych informacji o życiu św. Faustyny i o samym Dzienniczku zawiera ona ustalenia terminologiczne z zakresu języka religijnego (m.in. świetna analiza pojęć mistykadoświadczenie mistyczne) oraz zarys przyjętej przez Autorkę metodologii, jaką jest kognitywizm, zaś na jego gruncie – koncepcja Językowego Obrazu Świata (JOS), z bardzo ważnym dla podjętych rozważań pojęciem ramy doświadczeniowej (termin ukuty przez Jerzego Bartmińskiego), wsparta metodą jakościową i ilościową. […]

Książkę Rutkowskiej świetnie się czyta także ze względu na symetryczny układ odniesień – część II Objawienia w języku św. Faustyny Kowalskiej i część III Mistyczne stany duszy w języku św. Faustyny Kowalskiej są podobnie zbudowane: wstępem do każdej z nich są (konsekwentnie, jak w części I) ustalenia terminologiczne, a po szczegółowych interpretacjach (m.in. w części II są to: językowy obraz nieba, czyśćca, piekła, obraz wizji przedstawiających ludzi; w części III: mistyczne stany cierpienia duszy, mistyczne stany szczęścia duszy; w obu częściach: konceptualizacja czasu i przestrzeni) następuje podsumowanie badań (ocena leksyki wcześniej zaprezentowanej według podziału na kategorie, pojęcia kluczowe, kontrasty, porównania itp.). Część IV to Zestawienie językowych obrazów objawień i mistycznych stanów duszy […].

Autorka podjęła temat niezwykle trudny, często – o czym pisze także św. Faustynaniewyrażalny, ale dzięki temu, że do jego interpretacji zastosowała konkretne lingwistyczne narzędzia (z obszaru leksykologii, leksykografii, semantyki, językowego obrazu świata, składni, statystyki leksykalnej), a opis ujęła w ściśle określone ramy kompozycyjne, książka ta jest doskonałym przewodnikiem po znanym dziś na całym świecie Dzienniczku polskiej świętej, uznanej za jedną z największych mistyczek i najgorliwszej głosicielki Bożego miłosierdzia. Ci czytelnicy książki dr Izabeli Rutkowskiej, którzy Dzienniczka św. siostry Faustyny jeszcze nie znają, na pewno po niego sięgną, zaś ci, którzy go znają, zechcą z pewnością przeczytać go ponownie, z większą świadomością, wyposażeni w wiedzę, której dostarczyła im lektura tej publikacji. Jak pisze Autorka: „Podany w Dzienniczku przykład kontaktowania się człowieka z Bogiem może więc pomóc czytelnikowi w znajdowaniu sposobów na językowe wyrażanie własnych odczuć religijnych, może pokazać nowy typ modlitwy i patrzenia na rzeczywistość nadprzyrodzoną – daleki od hieratyzmu i formuliczności, a bliski relacjom familijnym i przyjacielskim. Do takiego potraktowania Dzienniczka zdaje się zachęcać i papież Jan Paweł II”. Jeszcze większą pomoc w tym względzie uzyska czytelnik, który zapozna się nie tylko z Dzienniczkiem, ale i z jego językoznawczą, przystępnie napisaną interpretacją pióra dr Izabeli Rutkowskiej.

Prof. dr hab. Anna Piotrowicz (UAM)

O autorze

Redakcja

Redakcja

Leave a Reply

%d bloggers like this: