Zdrowie i uroda

Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – sympozjum

VI sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”

„Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny.”

4 grudnia 2016 r. (niedziela),
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a

PROGRAM:

9.00 – 9.50     Rejestracja uczestników

9.50 – 10.05 Powitanie uczestników i gości

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch Gajzlerska, Wydział Nauk o Zdrowiu, WUM Warszawa

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska Dowgiałło, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

dr n. med. lek specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, androlog Katarzyna Jankowska Prezes Polskiego  Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

lek. spec. położnik ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska, Prezes PSNNPR

10.05 – 10.15 Otwarcie konferencji

10.15 – 10.30    Żywe i martwe urodzenia noworodków oraz zgony poporodowe (0-6 dni po porodzie ) w latach 2000-2015 w Polsce .

prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

10.30 – 11.00 Problematyka niepomyślnej diagnozy prenatalnej z perspektywy lekarza

prof. dr hab. n med. Bogdan Chazan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

 

Sesja I: Najnowsze możliwości w zakresie  diagnostyki i terapii płodu in utero

Moderator: dr n. med. Anna Kajdy, lek. Natalia Suszczewicz

11.00 – 11.30 Aktualne możliwości diagnostyczne zespołów genetycznych i wad płodu

prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Ośrodek genetyki klinicznej/Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

11.30- 11.50. Diagnostyka i terapia wad płodu na podstawie doświadczeń własnych

prof. dr  hab. n. med. Janusz Bohosiewicz   Klinika Chirurgii Dziecięcej   Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Agnieszka Pastuszka Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

11.50-12.00 Wpływ operacji prenatalnej przepukliny oponowo-rdzeniowej na funkcję pęcherza moczowego i jelita grubego

dr n. med. Agnieszka Pastuszka Klinika Chirurgii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

12.00 – 12.30  Przerwa – kawa, herbata

 

Sesja II:  Zasady postępowania w przypadku rozpoznania  ciężkiej lub nieuleczalnej wady u dziecka

Moderator: prof. Anna Latos – Bieleńska, prof. Joanna Dangel, lek. Ewa Ślizień Kuczapska

12.30- 12.50  Diagnostyka prenatalna to nie tylko badania – zasady rozpoznawania i udzielania konsultacji Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz Dangel, Kierownik Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci;

12.50 – 13.10   Rola psychologa po rozpoznaniu wady u płodu.

mgr Agnieszka Chmiel – Baranowska Hospicjum dla Dzieci;

13.10-13.30 Poradnia Wad Płodu – zasady opieki położniczej w przypadkach choroby płodu.

dr n. med. Nikola Niewęgłowska Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej

13.30-13.50  Zasady domowej opieki paliatywnej nad dziećmi po diagnostyce prenatalnej.

dr n. med. Elżbieta Solorz  Hospicjum dla Dzieci;

13.50 – 14.10  Koncert wychowanków Ośrodka dla dzieci niewidomych Laski

14.10 – 15.10 Przerwa-obiad

 

Sesja III :   Ciężka choroba matki a macierzyństwo  

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, dr n. med. Katarzyna Jankowska  

15.15-15.55 Rozpoznanie nowotworu w ciąży- terapia i możliwości postępowania.

dr n. med. Barbara Kozakiewicz specjalista  położnictwa i ginekologii oraz  radioterapii onkologicznej.

15.55 – 16.10   Zachowanie płodności u chorych onkologicznie.

dr n. med. Radosław Maksym Centrum Badań Przedklinicznych(CBPT) WUM Warszawa

16.10 -17.00 Opieka nad ciężarnymi chorymi onkologicznie wczoraj i dziś

dr n.med. Jerzy Giermek,  Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie,

„Boskie Matki – program kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka”

Marta Ozimek – Kędzior, Fundacja Rak’n’ Roll 

17.00 – 17.30  Przerwa – kawa, herbata 

 

Sesja IV: 

17.30-17.45 Świadectwo rodziców

17.45-18.15 PANEL DYSKUSYJNY: Opieka i pomoc medyczna, psychologiczna, duchowa, hospicyjna w sytuacjach krytycznych –dla życia matki lub jej dziecka

Uczestnicy panelu:

dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL, Kierownik Katedry Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II, dr hab. Maria Ryś prof. UKSW

Moderator: dr M. Włodzimierz Wieczorek, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

18.15 Zakończenie konferencji

 

Więcej informacji na stronie organizatora.

O autorze

Redakcja

1 Komentarz

  • Super pomysł. Miałam w czwartej ciąży ryzyko trisomii 18, dziecko urodziło się zdrowe. Ale ile się nadręczyłam to moje. Swoją drogą prelegentkami były głównie kobiety (lekarze), również matki, niektóre znam. Co by było, gdyby poświęciły się wyłącznie prowadzeniu domu i zajmowaniu się dziećmi? A przecież według niektórych autorek praca (kariera) zawodowa kobiet to samo zło. A to nieprawda.

Leave a Reply

%d bloggers like this: