Wiara

Wakacje z prorokami: IZAJASZ

Od Amosa do Zachariasza
35 – 2 – 7

Izajasz prorok wlewa dzisiaj w nasze serca otuchę. Jego słowo sprawia, że odzyskujemy siły jak orły i biegniemy bez wysiłku. Takie jest powołanie proroka: jest głosem Boga, byśmy słyszeli; jest znakiem, byśmy zobaczyli. Jest żywym dotykiem łaski, aby dokonała się nasza reanimacja.

Spotykamy proroka, aby nasza wiara stała się żywa. Nie tylko w niedzielę i święta. Zawsze. W każdym czasie. I na wieki wieków. Amen. I w każdym miejscu. Wszędzie, gdzie pójdziemy. Alleluja. I wobec każdego człowieka, bowiem w jego obliczu mamy być świadkiem i sługą Ewangelii. Po prostu być prorokiem. Sanctus. Sanctus. Sanctus.

Spotkanie 14

Księdze Izajasza radość i szczęście. Odkupieni przez Boga powracają na Syjon, śpiewają, na twarzach jaśnieje wieczne szczęście i uśmiech, który nie przeminie (zob. Iz 35, 10). Słowo, zapisane ręką Boga, trwa na wieki. Naród w ciemnościach już wkrótce ujrzy Światłość, która nigdy nie zgaśnie.

List św. Jakuba Apostoł uczy, iż wiara bez uczynków jest martwa (Jkb 2, 17). Pismo naucza: Będziesz miłował bliźniego swego (Jkb 2, 8), nie zaś: będziesz udawał życzliwość, będziesz zabiegał o względy, będziesz kombinował, jak i co sobie załatwić. Chciwość i pycha zamykają drogę do nieba.

Dzisiaj wypełniają się proroctwa Izajasza. W Ewangelii św. Marka Pan Jezus okazuje swą moc: ślepi widzą, a głusi słyszą. Wszystko staje się możliwe dla tego, który wierzy. Effatha! Największym cudem jest jednak przemiana serca.

Krótko mówiąc:

  1. Odwagi! Nie bójcie się!
  2. Nie bądź sędzią przewrotnym!
  3. Effatha! Ulecz mą głuchotę!

* * *

Izajasz

Po prostu prorok!
Pochodził z arystokratycznej rodziny, mieszkającej w Jerozolimie.
Właśnie tam, w świątyni, otrzymał niesamowitą wizję (był rok 739 przed Chr.),
która towarzyszy nam codziennie podczas każdej Mszy świętej (Iz 6, 3).
Izajasz pisał za trzech!
Księga Emmanuela. Cztery Pieśni Sługi Pańskiego. Apokalipsa Izajasza. Ach!
Oto Prorok nad prorokami!
(W Księdze Izajasza na pierwszym miejscu mojej listy
THE BEST OF… ciągle i nieodwołalnie: rozdział czterdziesty trzeci).

Wakacje z prorokami:
Aggeusz, AmosEzechielAbdiaszJeremiaszJonaszHabakukDaniel, JoelMicheaszNahumOzeasz, Sofoniasz

Foto: Prorok Izajasz, Katedra Św. Idziego, Edynburg, Wielka Brytania; Lawrence OP / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

1 Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: