Wiara

Wakacje z prorokami: ZACHARIASZ

Od Amosa do Zachariasza
5 – 31 – 2 (19)

Nasze spotkania z Prorokami otwierała Matka Miłosierdzia (z Ostrej Bramy). Dzisiaj święto Matki Bożej Bolesnej. Tej z Golgoty. Mater dolorosa. Matka Bolesna. Nasza matka.
Na dobry koniec kilka uwag. Nie tylko o Matce.

  1. Pismo święte to księga, którą Bóg powierza całemu Kościołowi. Czytanie tekstów biblijnych stanowi zatem misję Kościoła, tzn. odczytać Słowo Boże potrafi tylko Kościół. Jedynie w rodzinie wierzących to słowo ma sens i zyskuje smak. Indywidualne zgłębianie tajemnicy Księgi grozi popadnięciem w ekskluzywistyczny narcyzm, w którym nie tyle zachwycamy się prawdą i pięknem Księgi, co bardziej podziwiamy siebie samych, „pochylonych nad Księgą”.
  1. Nasze spotkania z prorokami to dodatek do liturgii niedzielnej. Słuchamy czytań mszalnych. Słuchamy komentarza-homilii. Słuchamy wreszcie tego, co nam w duszy gra… (jak chce Wyspiański). To pierwsza część rozmowy. Po „słuchaniu” należy odpowiedzieć. Nieraz powiedzieć: nie, nie chcę, nie potrafię, nie rozumiem. Tak po ludzku. Uczciwie. Ale też spróbować pokornie wyszeptać AMEN. Być niczym echo. Jak Maryja, pokorna służebnica z Nazaretu. Niech mi się stanie według słowa Twego…
  1. Czytanie jest czynnością społeczną (czytamy wspólnie, jeden „dla” drugiego), ale warto osobiście „wystawić się” na działanie Księgi. I to bez żadnych warunków wstępnych. Bez oczekiwań. Po prostu: skoro mówisz, Boże, słucham. Skoro jest Księga Twojej Miłości, więc istnieję jako wielbiciel KTM!
  1. To, co najważniejsze, zawsze jest „przed” nami. Czytam Księgę, aby stać się księgą! Przebywam w dobrym towarzystwie proroków, aby stać się Izajaszem, Jeremiaszem, Ezechielem i Danielem. Albo jednym z Szesnastu. Aby zobaczyć swoje życie jako drogę od Amosa do Zachariasza. Aby i mnie prowadził Ten, Który Jest!
  1. Milcząca obecność proroków jest nam koniecznie potrzebna: czytamy i rozważamy tekst biblijny, a prorok wstawia za nami. Te spotkania to czas modlitwy, czas świętych obcowania, czas tajemnicy starszej niż świat. To czas łaski, która powołała nas do istnienia i zaprasza do radości bez kresu. To wiszenie Jezusa na Golgocie, gdy zatrzymał się czas. „Oto Matka twoja” – powiedział do Jana Ukrzyżowany. „Oto Matka twoja” – mówi dzisiaj do Ciebie. I do mnie. Niechaj nas prowadzi Jej Niepokalane Bolesne Serce.

Matko moja Niepokalana,
Święty Józefie, Ojcze i Panie mój,
Aniele Boży, stróżu mój,
wstawcie się za nami!

Spotkanie 16

Tajemnica śmierci towarzyszy każdemu człowiekowi. Tak było i w życiu Jezusa. Jak pisze autor Listu do Hebrajczyków Jezus z głośnym wołaniem i płaczem (Hbr 5, 7) błaga Ojca w obliczu śmierci. Trwoga i lęk ustępują jednak wobec wyznania: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola…” (Łk 22, 42).

Psalmista śpiewa swój żałobny lament niczym prorok Jeremiasz. Jego słowa „W ręce Twoje powierzam ducha mojego” (Ps 31, 6) powtarza Jezus na krzyżu. I święty Szczepan męczennik. Pragnę je powtórzyć ja, w godzinę swojej śmierci.

Na święto Matki Bożej Bolesnej przewidziano dwie ewangelie (do wyboru). W Ewangelii Łukasza słyszymy proroctwo Symeona, skierowane do Maryi: „Twoją duszę przeniknie miecz” (Łk 2, 35). Natomiast u Jana słyszymy słowa skierowane do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26). Słowa jak miecz dla nas są słowami jak miód. Oto Matka Jezusowa jest naszą Matką.

Krótko mówiąc:

  1. Tylko w Chrystusie nasze zbawienie!
  2. Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mojego!
  3. OTO MATKA… TWOJA!

* * *

Zachariasz

Ten surrealistyczny prorok
jest doskonałym dopełnieniem refleksji „z prorokami”. Wiadomo, kto z kim przestaje…
„Nie siła, nie moc, ale Duch mój dokończy dzieła – mówi Pan Zastępów” (Za 4, 6).
Cudowne obietnice spełnią się, gdy powrócimy do Boga.
„Nawróćcie się do Mnie [mówi Bóg], a Ja nawrócę się do was” (Za 1, 3),
„umiłujcie prawdę i pokój” (Za 8, 19).
Największym uczniem i czytelnikiem Księgi Zachariasza jest
pokorny Mąż z Nazaretu.
Gdy usłyszał historię o królu, wjeżdżającym na osiołku do Miasta świętego (Za 9, 9), postanowił urządzić Niedzielę Palmową. I my też:
wyruszmy na naszych osiołkach,
tzn. i my też, jako liche osiołki, ruszajmy w drogę.
Najwyższy czas! Amen!
Alleluja-Amen!

Wakacje z prorokami:
Aggeusz, AmosEzechielAbdiaszJeremiaszJonaszHabakukDaniel, Joel,
MicheaszNahumOzeaszSofoniaszIzajasz, Malachiasz

Foto: Prorok Zachariasz, Studnia Patriarchów, Claus Sluter i Claux de Werve, Dijon, Francja; profzucker / Foter / CC BY-NC-SA

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

Leave a Reply

%d bloggers like this: