Edukacja

Akademia Bohatera – doradztwo dla młodzieży XXI wieku

Od września 2023 roku prowadzę doradztwo zawodowe dla uczniów. Realizowanie tego zadania cieszy mnie i daje ogromną satysfakcję oraz podoba się uczniom. Aktywność ta jest owocem kilku lat mojego żywego zainteresowania rozwojem osobistym i autorefleksją nad własną ścieżką zawodową. Chciałbym przekazać młodzieży to, do czego sam dochodziłem latami oraz możliwość poznania siebie samych i świata pracy, w który wkrótce wejdą. Patrząc na skompilowany przeze mnie autorski program, stwierdzam, że sam chciałbym wziąć w nim udział w swoich czasach szkolnych. Odwołuję się w nim m.in. do bohaterów z “Władcy Pierścieni” J.R.R. Tolkiena, cnót kardynalnych i efektywnych praktyk z obszaru rozwoju osobistego.

Doradztwo zawodowe dla uczniów realizuję w szkole i w praktyce prywatnej. Zaczynam od klasy 6 szkoły podstawowej, ponieważ wtedy kończy się etap dzieciństwa i okres dziecięcych fantazji, a zaczyna etap dorastania i kształtowania się umiejętności i zainteresowań.

MOJA DROGA

Na początku mojej pracy w młodszej podstawówce zobaczyłem, że 95% sukcesu na lekcjach to osoba nauczyciela, a nie programy nauczania czy super metody aktywizujące uczniów. To, jakim jestem człowiekiem, jest fundamentem i przynosi efekty edukacyjno-wychowawcze. Praca w gimnazjum to potwierdziła.

Mimo początkowych trudności i uczniowskich prób wyprowadzenia mnie z równowagi, po wzajemnym poznaniu się zyskałem szacunek młodych. Nawet niektórzy niechodzący na lekcje religii, bo takiego przedmiotu uczyłem, zaczęli się zapisywać, słysząc, że jestem w porządku. Cieszy mnie to, że po kilku latach rozpoznają mnie na ulicy, mówią dzień dobry i miło wspominają lekcje ze mną.

Późniejsze doświadczenie w pracy tutora i nauczyciela wspomagającego otworzyło mi drogę do indywidualnego wspierania i wpływania na pojedynczych uczniów, a nie całą klasę. W pracy wykorzystywałem doświadczenie wodzirejskie, zainteresowanie rozwojem osobistym czy aktywnością fizyczną.

RELACJA MISTRZ-UCZEŃ

Temat cnót pojawił się w poprzedniej prywatnej męskiej szkole, w której pracowałem. W obecnej placówce wielokrotnie słyszę o cnotach kardynalnych. W końcu opracowałem temat po swojemu z wykorzystaniem różnych efektywnych praktyk z rozwoju osobistego. Udzielam wsparcia w tym zakresie zarówno w szkole, jak i indywidualnie, podobnie jak udziela się korepetycji przedmiotowych.

Na studiach pisałem pracę magisterską o relacji mistrz – uczeń w życiu starożytnych mnichów żyjących na pustyni. Jestem przekonany, że dzisiaj w nadmiarze bodźców potrzeba przekazywania wiedzy, doświadczenia i mądrości życiowej. Młodzież czuje się zagubiona w świecie pełnym różnych możliwości i ścieżek do wyboru. Wyzwaniem jest to, żeby byli mistrzowie i chcieli przekazać mądrość uczniom oraz potrafili dotrzeć do młodych ludzi. Wyzwaniem młodych jest to, czy zechcą znaleźć mistrzów i przyjąć od nich naukę.

SZTUCZKI CZY CHARAKTER

Mój autorski program doradztwa zawodowego oparty jest w głównej mierze na cnotach kardynalnych, o których dzisiaj zapomniano. Aretologia, czyli nauka o cnotach jest uniwersalna i od wieków wykorzystywana w procesie wychowania. Ciekawą rzecz zauważył Stephen Covey w swojej kultowej książce „7 nawyków skutecznego działania”. Zauważył, że ostatnie 50 lat w literaturze USA to etyka osobowości, czyli jak udawać pewnego siebie i kompetentnego człowieka oraz techniki wywierania wpływu. Natomiast, jeśli przeanalizuje się literaturę z ostatnich 150 lat historii USA, to tematem książek była etyka charakteru, pogląd, że istotą jest budowanie silnego charakteru, co jest procesem powolnym i wymagającym wysiłku.

Dzisiaj ludzie, szczególnie młodzi, zdaje się, chcą raczej osiągać sukcesy bez wysiłku, zabłysnąć w internecie, być bogaci, ale mało kto myśli o tym, że to wymaga pracy. Problemem młodych ludzi jest także to, że nie wiedzą, co chcą w przyszłości robić zawodowo.

Jestem przekonany, że swoim doradztwem zawodowym pomogę im poznać samych siebie i własne zasoby, zachęcę do rozwoju osobistego w różnych wymiarach życia i wzięcia odpowiedzialności za swój rozwój. Podczas lekcji podyskutujemy o kompetencjach przyszłości oraz o rynku pracy i o tym, że wygrywa i osiąga sukcesy ten, kto wytrwale, mądrze pracuje i ćwiczy. Pragnę przekonać młodych ludzi do tego, żeby stawali się odpowiedzialnymi bohaterami własnego życia.

AKADEMIA BOHATERA

Koncepcja czterech cnót kardynalnych pochodzi ze starożytnej filozofii greckiej, której istotą była mądrość, czyli dobre życie. Chrześcijaństwo wzięło koncepcję cnót do swojej nauki i wniosło etykę, czyli naukę o czynieniu dobra. Natomiast cesarstwo rzymskie rozwinęło prawo. Cywilizacja łacińska inaczej zachodnia opiera się na tych trzech fundamentach: filozofii greckiej, etyce chrześcijańskiej i prawie rzymskim. Cztery cnoty kardynalne to: roztropność, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość.

W szkole oprócz doradztwa zawodowego prowadzę koło zainteresowań „,Akademia Bohatera”. Podczas cotygodniowych zajęć wykorzystuję elementy doradztwa zawodowego i testuję swoje pomysły. Uczestnikom podoba się moje podejście i to, że poznają siebie. W programie zachęcam młodych, aby najpierw roztropnie przemyśleli swoje życie i określili cel – kim chcą być zawodowo w przyszłości, aby potem dobrać odpowiednie środki do realizacji tego celu. Jeśli nie wiedzą kim chcą być w przyszłości, mówię im, aby się nie przejmowali, bo z innej biznesowej książki znalazłem rozwiązanie, o którym im mówię. Chodzi o poziom gruntu, czyli zajęcie się i ogarnięcie bieżących spraw, aby mieć przestrzeń na myślenie, co dalej. Żeby dojść do swojego celu potrzebują męstwa, czyli wytrwałego i stałego dążenia do dobra, dbając o swoje ciało i aktywność fizyczną, która jest dźwignią w rozwoju osobistym. Po drodze będą kusić ich różne przyjemności tego świata, rozproszenia płynące z ekranów, więc potrzebują umiarkowania w używaniu dóbr doczesnych.

ZWYCIĘSTWA

Kiedy zaczną nabywać pierwszych trzech cnót albo, jak to mówi Stephen Covey, odniosą zwycięstwo prywatne, czyli ogarną siebie i będą wiedzieć, skąd wychodzą i dokąd idą, przychodzi czas na wdrażanie cnoty sprawiedliwości.

Chodzi o to, by oddać Bogu i innym ludziom to, co im się należy. Będą umieli skutecznie się komunikować z ludźmi i nabędą umiejętności współpracy, która jest jedną z kompetencji przyszłości. Najpierw dzieci i młodzież są zależne od rodziców, potem po okresie dojrzewania przejawiają coraz więcej niezależności aż do całkowitej niezależności ekonomicznej po wyjście z domu, aby dojść do etapu współzależności, czyli właśnie owej współpracy, która jest szczytem ludzkiego rozwoju. Umieć współpracować trzeba i w miejscu pracy i z mężem lub żoną po założeniu rodziny.

POZNANIE SIEBIE

Przyszła praca i założenie rodziny to bardzo ważne decyzje życiowe, które zakładają dogłębne poznanie siebie i swoich zasobów. W procesie doradztwa zawodowego po drodze proponuję różne testy, których zadaniem jest sprawdzić jaki ktoś ma temperament, czyli wrodzoną cechę układu nerwowego. Jakie ktoś ma zainteresowania, inteligencję, zdolności, predyspozycje zawodowe, wartości i osobowość. Proponuję też test samooceny, ponieważ to, jak siebie postrzegamy, jest bardzo ważne i wpływa na nasze życie. To wszystko warto poznać, aby dobrze wybrać kierunek ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz przyszłego współmałżonka. Uczniowie poznają to przez testy, przygotowane przeze mnie prezentacje multimedialne i efektywne narzędzia z branży rozwoju osobistego, które dostosowałem do uczniów.

W pracy z uczniami opieram się także na treściach z dwóch książek Dariusza Użyckiego, konsultanta, wykładowcy autorskiego przedmiotu na studiach dla menadżerów. Pierwsza jego książka jest polecana także jako lektura obowiązkowa dla licealistów. Zgadzam się z tą opinią.

Podsumowując, zapraszam do skorzystania z doradztwa zawodowego w swojej szkole albo prywatnie u mnie. Kontakt poprzez facebook

Najważniejszym i fundamentalnym elementem jest poznanie siebie i swoich zasobów, aby dobrze dopasować ścieżkę edukacyjno-zawodową do siebie. Poznanie cnót kardynalnych i skutecznych narzędzi rozwoju osobistego w klimacie bohaterów Tolkiena przygotuje młodych do bycia bohaterami własnego życia w skomplikowanym dzisiejszym świecie pełnym różnych możliwości.

O autorze

Paweł Salach

Nauczyciel wspomagający, trener TUS i doradca zawodowy w prywatnej szkole. Ma doświadczenie pracy w różnych szkołach publicznych i prywatnych od przedszkola do liceum od 2015 roku. Prowadzi imprezy jako wodzirej od 2016 roku. Prowadzi wspólnie z żoną położną warsztaty o seksualności dla młodzieży od 2021 roku. Absolwent teologii UKSW i kursu trenerskiego Collegium Bobolanum. Prywatnie mąż i ojciec.

Leave a Reply

%d bloggers like this: