Podróże i zwiedzanie

Dlaczego warto pielgrzymować do miejsc świętych?

Ziemia Święta to miejsce gdzie „wszystko się zaczęło”.

Pytanie zawarte w tytule na pozór wydaje się banalne, jednak po chwili refleksji odpowiedź nie jest już taka prosta. Tak naprawdę jest to pytanie o naszą wiarę, relacje z Bogiem i bliźnimi, a także o wizję Kościoła i nasze w nim miejsce. W przeciwnym wypadku czym różniły by się pielgrzymki od wycieczek turystycznych?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nazaret, Grota Zwiastowania, fot. R.Karpiński

Ziemia Święta to miejsce gdzie „wszystko się zaczęło”. Pielgrzymując po współczesnym Izraelu dotykamy miejsc i wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. To tu w mieście Nazaret, w grocie mieszkalnej Archanioł nawiedził kilkunastoletnią Miriam by objawić Jej, że będzie Matką Zbawiciela. Pod tą, dziś poczerniałą skałą, padło owo „fiat”. Obecnie Grota Nawiedzenia znajduje się w wielkiej bazylice w centrum miasta. I mimo, że przez nowoczesny kościół przetaczają się tysiące pielgrzymów z całego świata, często hałaśliwych chrześcijan z Afryki, to przy miejscu spotkania Maryi z aniołem panuje spokój. I jest to miejsce na nasze osobiste „fiat”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jerozolima, schody, którymi chodził Jezus, fot.R.Karpiński

Po nawiedzeniu Ziemi Świętej lektura Ewangelii czy mszalne czytania nigdy nie będą takie jak przedtem. To już nie tylko słowa ale obrazy konkretnych miejsc, zdarzeń i rzeczywistości, której dotknęliśmy. Opis modlitwy Jezusa w ogrójcu inaczej przemawia do serca po wizycie w Ogrodzie Getsemani, gdzie rosną wiekowe oliwki, których korzenia pamiętają tamte dni. Historia o Piotrze, który trzy razy zaparła się Chrystusa przed pianiem koguta przemawia o wiele mocniej w miejscu tych wydarzeń. Zaraz obok zachowały się schody, którymi Jezus wielokrotnie przechodził zdążając do domu Marty, Marii i Łazarza. Tędy także wracał po zdradzie Judasza.

Wielkim przeżyciem jest nawiedzenie Grobu Pańskiego i Golgoty w Bazylice Zmartwychwstania. Pusty Grób jest kwintesencja naszej wiary. Piotr wołał do Jezusa: „Panie, przymnóż nam wiary!” My, możemy wzmocnić naszą podróżując po Ziemi Świętej.

Foto: Ogród Oliwny koło Bazyliki Agonii w Jerozolimie, fot. Rafał Karpiński

O autorze

Rafał Karpiński

Mąż, ojciec jednej córki i dwóch synów. Człowiek wielu zawodów i zainteresowań. Konserwatysta. Miłośnik historii dwudziestego wieku.

Leave a Reply

%d bloggers like this: