Poezja

Droga do Emaus

(według Scarsellino)

 

My już wiemy

że szantażowany nachylonym dniem

i przytrzymywany za czerwony rękaw

nie ruszy dalej:

da się w końcu ubłagać

za chwilę zejdzie

z tego wspaniałego krajobrazu

do ubogiej wiejskiej gospody

i zasiądzie prosto do wieczerzy

 

Ale co na to ma powiedzieć

taka Maria z Magdali

która na usilne próby

zatrzymania Go przy sobie

łzami i wyznaniem miłości

dostała kosza w ogrodzie

noli me tangere

a przecież wołał ją po imieniu

i zadanie zlecił ważne

 

 

Photo credit: Foter.com

O autorze

Ks. Kazimierz Wójtowicz

Poeta, pisarz, tłumacz, rekolekcjonista; należy do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców; pracował na Pomorzu oraz jako duszpasterz młodzieży w Poznaniu. Jako poeta debiutował w 1974 r. wierszem pt. „Kolęda spóźnionych”, ogłoszonym w „Przewodniku Katolickim”. W 1974 r. władze zakonne przeniosły go do Wiednia na studia doktoranckie, zwieńczone rozprawą „Die Frage nach Gott in der modernen polnischen Dichtung” [Pytanie o Boga w nowoczesnej poezji polskiej]. W latach 1992-1997 prowincjał polskiej prowincji zmartwychwstańców. Obecnie prowadzi Wydawnictwo „ALLELUJA” oraz pismo życia konsekrowanego „Via Consecrata”. Mieszka w Krakowie.

Leave a Reply

%d bloggers like this: