Ewangelia i Ty

Ewangelia i Ty – 7 stycznia

Z Ewangelii według świętego Mateusza (3, 13-17)

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

W niedzielę Chrztu Pańskiego udajemy się za Jezusem nad Jordan. Tam Jan, syn Zachariasza i Elżbiety, udziela chrztu. Ten chrzest jest chrztem na odpuszczenie grzechów, w którym grzesznik publicznie wyznaje, że pragnie nowego życia. Oczyszczony przez obmycie chce wszystko zacząć od nowa, iść w stronę Boga i unikać wszelkiej nieprawości. 

Do Jana ciągną rzesze ludzi, dobrych i pobożnych, tęskniących za świętością. I tutaj się zatrzymajmy: ci ludzie nie tylko pragną własnego uświęcenia – oni dobrze wiedzą, że Bóg posyła swojego Mesjasza, więc należy się przygotować, oczyścić serca i z pokorną modlitwą wyjść na spotkanie Nieznanego. 

W tym tłumie pojawia się Człowiek z Nazaretu. Przychodzi Bezgrzeszny, by przyjąć chrzest dla grzeszników, a Kościół głosi, iż swoim chrztem uświęca wody Jordanu. Najbardziej zaskakujące jest to, że nikt – nikt poza Janem – nie widzi, jak wielka tajemnica się dokonuje. Sprawy Boże jeszcze nie pozwalają się wyjawić. 

Powiem Ci na ucho, w wielkiej tajemnicy, iż chciałbym w tej Ewangelii nad Jordanem być małym chłopcem, którego Jezus bierze z uśmiechem za rękę, a potem zarzuca sobie na ramiona i głośno woła: „Z drogi, z drogi ludzie, oto prowadzę do Jana największego nicponia na świecie”. Nasz śmiech unosi się lekko po falach Jordanu. 

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

Leave a Reply

%d bloggers like this: