Wiara

Jest taka modlitwa… 

„Wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając substancji: inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego; lecz jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (KKK 266) – i tyle mówi nam Katechizm Kościoła Katolickiego. 

A zaraz za tymi słowami przychodzi mi na myśl: „Symbol Atanazjański”. …

Bywały momenty, że nawet mocno wierzące osoby zaczynały się wahać, szukać wyjaśnienia dla swoich wątpliwości, albo usprawiedliwienia dla słabości. W wielkim świecie też słychać rożne głosy na temat wiary. Historia również opowiada jak to św. Teresa z Avila w swojej autobiografii rozważając słowa tej modlitwy otrzymała specjalną łaskę wniknięcia w tajemnicę Trójcy Świętej. „Pewnego razu czytając dane mi było zrozumieć, w jaki sposób jeden Bóg jest w trzech osobach. Przestraszyło mnie to i pocieszyło zarazem. Dzięki temu mogłam poznać lepiej wielkość Boga i Jego cudów….”. 

Nie trzeba być aż świętym aby mieć wątpliwości i szukać umocnienia. A wśród wielu modlitw do Trójcy Świętej i ja znalazłam światło i pociechę w tej modlitwie, do której uciekam się szczególnie w momentach wątpienia w sens wszystkiego, a także szukając umocnienia w wierze, gdy piętrzą się przeszkody. Zawsze gdy po nią sięgam, to mnie umacnia i dodaje sił. O, jak rzadko używamy tych Bożych Narzędzi, jakimi są modlitwy, aby stawać się lepszymi i mądrzejszymi! Bo jak czytamy na koniec: „39. Ci, którzy dobro czynili, przejdą do życia wiecznego, ci zaś, którzy zło czynili, do ognia wiecznego. 40. Taka jest  wiara katolicka.” (…)

Ilustracja: Andriej Rublow, Ikona Trójcy Świętej (ok. 1410–1427), wikimedia

O autorze

Elżbieta Nowak

Z wykształcenia budowlaniec, pedagog, dziennikarz. Z zamiłowania – felietonista. Obecnie na emeryturze, lecz wciąż aktywna zawodowo – ma felietony w Polskim Radiu i w prasie katolickiej, prowadzi rubrykę korespondencyjną w „Niedzieli” (jako „Aleksandra”), udziela się w parafii. Jej strona autorska to Kochane Życie - www.elzbietanowak.pl

Leave a Reply

%d bloggers like this: