Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Dwudziesta czwarta

Lekcja:  Dwudziesta czwarta

Część: II – Pomoce, które nam Pan Jezus przygotował

Temat: O łasce w ogólności

Zagadnienie:  Łaska uświęcająca

  1. Czy bez pomocy Pana Jezusa można żyć po chrześcijańsku i dojść do nieba? (2)

Nie, bez pomocy Pana Jezusa nie możemy żyć po chrześcijańsku i dostąpić nieba, gdyż On sam nam powiedział: „Beze Mnie nic uczynić nie możecie”

  1. W jaki sposób pomaga nam Pan Jezus? (3)

Pan Jezus pomaga nam dając nam swą łaskę

  1. Co to jest łaska? (2)

Łaska to jest dar nadprzyrodzony, który Pan Bóg dzięki swej dobroci nam daje

  1. Iloraka jest łaska? (2)

Istnieją dwa rodzaje łaski: łaska uświęcająca i łaska uczynkowa

  1. Co to jest łaska uświęcająca? (1)

Łaska uświęcająca jest to dar, w którym trzy Osoby Boskie dają nam życie nadprzyrodzone, przez to, że przychodzą, aby mieszkać w naszej duszy

Uwaga – 1. Każdy, kto ma łaskę uświęcającą gości w duszy swej Trójcę Przenajświętszą: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. „Przyjdziemy do niego i uczynimy mieszkanie w nim” – powiedział Pan Jezus. 2. Przychodząc, aby mieszkać w duszy naszej, Trójca Przenajświętsza udziela nam życia podobnego do swego życia. Pan Jezus zapewnił nas: „Jam jest prawdziwy krzew winny, a wy latoroślami..” (J.15)

Jak soki w winnym krzewie przepływają do latorośli i sprawiają, że one owoc przynoszą, tak i łaska Boża w nas daje nam życie Boże.

  1. Kim się stajemy dzięki życiu nadprzyrodzonemu? (2)

Życie nadprzyrodzone czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi, braćmi Chrystusa i żywymi świątyniami Ducha Świętego

  1. W jaki sposób powstaje w nas życie nadprzyrodzone? (3)

Życie nadprzyrodzone otrzymujemy przez Chrzest, który stanowi dla nas jakby drugie narodziny

  1. Kiedy tracimy życie nadprzyrodzone? (1)

Tracimy życie nadprzyrodzone przez grzech śmiertelny

  1. W jaki sposób odzyskujemy życie nadprzyrodzone? (2)

Odzyskujemy życie nadprzyrodzone przez żal doskonały lub przez Sakrament Pokuty

 

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: obi.pl

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: