Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Dwudziesta druga

Lekcja:  Dwudziesta druga

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie:  Odpuszczenie grzechów – Artykuł dziesiąty Składu Apostolskiego „…wierzę w grzechów odpuszczenie…”

  1. Kiedy dał Pan Jezus swemu Kościołowi władzę odpuszczania grzechów? (3)

Pan Jezus dał Kościołowi swemu władzę odpuszczania grzechów w dniu swego Zmartwychwstania, wieczorem

  1. W jaki sposób Kościół odpuszcza grzechy? (1)

Kościół święty odpuszcza grzech przede wszystkim przez Sakramenty Chrztu i Pokuty

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: GloryandArmor.com

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: