Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Dwudziesta dziewiąta

Lekcja:  Dwudziesta dziewiąta

Część: II – Pomoce, które nam Pan Jezus przygotował

Temat: Sakramenty

Zagadnienie:  O sakramentach świętych

  1. Co to jest Sakrament? (2)

Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, dla udzielania lub pomnażania łaski

Uwaga – znak widzialny jest to coś, co można widzieć, słyszeć lub czego możemy dotknąć, a który sprawia, że poznajemy inną rzecz, którą nie można ani widzieć ani słyszeć, ani dotknąć się jej. Np.: woda Chrztu św. jest znakiem; gdy widzimy ją spływającą, wiemy, że w tej chwili dusza zostaje oczyszczona z grzechu pierworodnego i że w tę duszę wlana jest łaska

  1. Ile mamy Sakramentów świętych? (1)

Mamy siedem Sakramentów: Chrzest, Bierzmowanie, Ciało i Krew Pańska, Pokuta, Sakrament Chorych, Kapłaństwo i Małżeństwo

  1. Czy ci, którzy otrzymują jakiś Sakrament, otrzymują też zawsze łaskę? (3)

Tak, ci, którzy otrzymują jeden z Sakramentów, otrzymują zawsze łaskę pod warunkiem, że posiadają potrzebne do przyjęcia Sakramentu przygotowanie (dyspozycję)

  1. Jaki grzech popełnia ten, który przyjmuje Sakrament bez należy przygotowania? (2)

Kto przyjmuje Sakrament bez należytego przygotowania się, popełnia grzech śmiertelny, zwany świętokradztwem

  1. Czy istnieją Sakramenty, które tylko raz w życiu można przyjąć? (2)

Tak, istnieją Sakramenty, które tylko raz w życiu można przyjąć, mianowicie Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo

Uwaga – tylko raz można przyjąć Sakramenty Chrztu, Bierzmowania i Kapłaństwa, ponieważ one wyciskają na duszy człowieka znak niezniszczalny, który nazywamy znamieniem lub charakterem sakramentalnym

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto:  GloryandArmor.com

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: