Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja dwudziesta piąta

Lekcja:  Dwudziesta piąta

Część: II – Pomoce, które nam Pan Jezus przygotował

Temat: O łasce w ogólności

Zagadnienie:  Łaska uczynkowa

  1. Co to jest łaska uczynkowa? (2)

Łaska uczynkowa lub pomagająca jest to pomoc chwilowa, którą nam Pan Bóg daje, aby pomóc w spełnianiu dobrych uczynków i unikaniu złych

  1. Czy Pan Bóg zawsze udziela nam pomocy, której potrzebujemy, aby dojść do nieba? (3)

Tak, Pan Bóg zawsze udziela nam dostatecznej pomocy, potrzebnej, aby dojść do nieba

  1. Czy możemy sprzeciwić się łasce uczynkowej? (3)

Tak, możemy sprzeciwić się łasce uczynkowej, wtedy, gdy nie postępujemy zgodnie z dobrymi natchnieniami lub dobrymi pragnieniami, które Bóg nam podsuwa; to znaczy możemy nie współpracować z łaską Bożą

  1. Na co narażają się ci, którzy sprzeciwiają się łasce uczynkowej? (3)

Ci, którzy sprzeciwiają się łasce pomagającej, narażają się na przyzwyczajenie do grzechu i na utratę nieba

  1. Jakimi środkami przekazuje nam zwykle Pan Jezus łaskę? (2)

Zwykłymi środkami, za pomocą, których Pan Jezus przekazuje nam łaski, są modlitwa i Sakramenty święte

 

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

 

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: avso.org

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: