Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Dwudziesta Szósta

Lekcja:  Dwudziesta szósta

Część: II – Pomoce, które nam Pan Jezus przygotował

Temat: Modlitwa

Zagadnienie:  O modlitwie ogólnie

  1. Co to jest modlitwa? (1)

Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem, aby Go wielbić, Jemu dziękować, przebłagać Go i prosić o łaski

  1. Czy mamy obowiązek modlić się? (2)

Tak, powinniśmy modlić się, jest to, bowiem obowiązek, który Pan Jezus w Ewangeliach nam często przypomina

  1. Kiedy należy się modlić? (1)

Należy modlić się często, lecz przed wszystkim rano i wieczorem oraz w pokusach, doświadczeniach i niebezpieczeństwach

  1. Za kogo powinniśmy się modlić? (3)

Powinniśmy się modlić za siebie samych, za naszych rodziców i dobroczyńców, papieża, biskupów i kapłanów, za żywych i zmarłych

  1. Jak należy modlić się? (2)

Mamy modlić się pobożnie, z pokorą, z ufnością, z wytrwałością i poddaniem się woli Bożej

Uwaga – „Zawsze należy modlić się i nie ustawać” (Łk.18.1)

  1. Czy Pan Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw? (3)

Tak, Pan Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw, gdy je dobrze odmawiamy i gdy uważa, że to będzie z pożytkiem dla naszego zbawienia

  1. Czy poleca się odmawiać modlitwy wspólnie? (3)

Tak, poleca się modlitwy wspólne, gdyż Pan Jezus powiedział: „Gdzie dwóch lub trzech zbiera się w imię moje, tam i Ja jestem pośród nich”

Uwaga – Wspólne modlitwy odmawiamy w czasie nabożeństwa w kościele i w czasie modlitw w rodzinie

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: pixabay

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: