Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Dwudziesta trzecia

Lekcja:  Dwudziesta trzecia

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie:  Żywot wieczny – Artykuł jedenasty i dwunasty Składu Apostolskiego „…wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny…”

 1. Czy istnieje inne życie poza naszym ziemskim życiem? (2)

Tak, poza naszym ziemskim życiem istnieje inne życie, które nigdy się nie skończy: jest to życie wieczne

 • Śmierć
 1. Co to jest śmierć? (1)

Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała

Uwaga – Pan Jezus każe nam pamiętać o śmierci: „Czuwajcie, bo nie wiecie ani dnia ani godziny.” (Mat. 25,13)

 1. Co stanie się z naszym ciałem po śmierci? (2)

Nasze ciało po śmierci rozpadnie się w proch, lecz zmartwychwstanie przy końcu świata

Uwaga – Ciało nasze zmartwychwstanie przy końcu świata, aby wraz z duszą otrzymać nagrodę lub karę. Chrystus Pan zapowiedział zmartwychwstanie: „Nadchodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie życia, a ci, którzy źle czyni, na zmartwychwstanie sądu” (Jan. 5, 28-29)

 • Sąd szczegółowy
 1. Co stanie się duszą naszą zaraz po śmierci? (1)

Zaraz po śmierci dusza nasza stanie przed Bogiem, który sądzić ją będzie za jej dobre i złe czyny. Sąd ten nazywa się sądem szczegółowym

 1. Co stanie się z duszą naszą po sądzie szczegółowym? (1)

Po sądzie szczegółowym dusza nasza pójdzie do czyśćca, do nieba lub do piekła, zależnie od tego, na co sobie zasłużyła

 • Czyściec
 1. Co to jest czyściec? (2)

Czyściec jest to miejsce cierpień, w którym dusze sprawiedliwych przed pójściem do nieba dopełniają pokuty za swe grzechy

Uwaga – Dusza w czyśćcu jest w stanie łaski uświęcającej, lecz popełniła ona grzechy lekkie lub też jeszcze nie odpokutowała dostatecznie na ziemi za popełnione grzechy

 • Niebo
 1. Co to jest niebo? (2)

Niebo lub raj jest to miejsce pełnego szczęścia, gdzie Aniołowie i święci oglądają Boga, posiadając Go na zawsze

 1. Kto dostąpi szczęścia w niebie? (2)

Do nieba pójdą ci, którzy umarli w stanie łaski uświęcającej i którzy już więcej nie muszą pokutować za swe grzechy

 • Piekło
 1. Co to jest piekło? (2)

Piekło jest to miejsce mąk, gdzie grzesznicy odtrąceni przez Boga znoszą wraz z szatanami cierpienia, które nigdy nie będą mieć końca

Uwaga – jest rzeczą pewną, że istnieje piekło, gdyż Pan Jezus często potwierdzał tę prawdę w Ewangeliach i oznajmił nam słowa, które wypowie do potępionych w dzień Sądu Ostatecznego: „Idźcie ode Mnie precz, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany dla szatana i aniołów jego”

 1. Którzy ludzie będą wtrąceni do piekła? (2)

Ludzie, którzy umrą w stanie grzechu śmiertelnego będą wtrąceni do piekła

 • Sąd Ostateczny
 1. Kiedy odbędzie się Sąd Ostateczny, czyli powszechny? (3)

Sąd Ostateczny, czyli powszechny odbędzie się przy końcu świata, Pan Jezus powróci widzialnie na ziemię, aby sądzić wszystkich ludzi

 

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: godshotspot.wordpress.com

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: