Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Dwudziesta

Lekcja:  Dwudziesta

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie:  Wierni w Kościele

  1. Kogo nazywamy wiernym Kościoła, czyli katolikiem? (2)

Wiernymi Kościoła, czyli katolikami nazywamy tych chrześcijan, którzy uznają Papieża i biskupów i są im posłuszni

Uwaga, – Aby być dobrym katolikiem, należy wierzyć we wszystko, czego Kościół naucza, czynić, co nakazuje i przyjmować Sakramenty święte

  1. Kto nie należy do Kościoła katolickiego? (3)

Nie należą do Kościoła katolickiego: wszyscy niewierzący, odstępcy, heretycy, schizmatycy i ekskomunikowani

Uwaga – 1. Niewierzącym nazywa się takiego człowieka, który nie jest ochrzczony i nie wierzy w Pana Jezusa. 2. Odstępcą, czyli apostatą nazywamy człowieka ochrzczonego, który publicznie wyrzeka się swej wiary, którą wyznawał i praktykował. 3. Heretykiem nazywamy takiego człowieka ochrzczonego, który uporczywie nie wierzy w jakąś objawioną przez Boga prawdę i przez Kościół do wierzenia podaną. 4. Schizmatykiem nazywamy takiego człowieka ochrzczonego, który wprawdzie wierzy w to, co Kościół naucza, ale odmawia posłuszeństwa kierownikom Kościoła. 5. Ekskomunikowanym nazywamy takiego człowieka ochrzczonego, którego Kościół lub Ojciec Święty wyklucza ze społeczności wiernych  z powodu jego gorszącego postępowania

  1. Czy jest rzeczą konieczna należeć do prawdziwego Kościoła? (3)

Tak, jest rzeczą konieczną należeć do prawdziwego Kościoła, wszyscy, bowiem ci, którzy dobrowolnie znajdują się poza Kościołem nie mogą dostąpić zbawienia

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: http://thepropertyofjesus.blogspot.com/

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: