Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Dwunasta

Lekcja:  Dwunasta

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie: Publiczna działalność Pana Jezusa

  1. Co nastąpiło, gdy Pan Jezus liczył około 30 lat? (2)

Około 30-tego roku życia Pan Jezus przyjął chrzest pokuty, którego udzielił Mu św. Jan Chrzciciel nad brzegami Jordanu

Uwaga – Chrzest udzielany przez św. Jana Chrzciciela nie był Sakramentem Chrztu, lecz przez żal za grzechy przygotowywał do ich odpuszczenia

  1. Co uczynił Pan Jezus po swoim chrzcie? (2)

Po swoim chrzcie Pan Jezus pościł 40 dni na pustyni, a następnie powołał dwunastu Apostołów i rozpoczął głosić Ewangelię

  1. Co oznacza słowo „Ewangelia”? (3)

Słowo „Ewangelia” oznacza dobrą nowinę

  1. Jaką dobrą nowinę głosił Pan Jezus? (3)

Pan Jezus głosił ludziom, że Pan Bóg jest nieskończenie dobrym i miłosiernym Ojcem, że zatem powinniśmy miłować Go z całego serca spełniając zawsze Jego wolę

  1. Co jeszcze nauczał Pan Jezus? (3)

Pan Jezus nauczał ponadto, że my wszyscy jesteśmy braćmi i że powinniśmy się wzajemnie miłować

Uwaga – Pan Jezus powiedział: „Cokolwiek byście chcieli, by ludzie wam czynili, czyńcie i wy im”

  1. Co mówił Pan Jezus o Sobie samym? (3)

Mówiąc o Sobie samym, Pan Jezus nauczał, że jest Synem Bożym, Zbawicielem wszystkich ludzi, obiecanym i oczekiwanym po grzechu Adama

  1. W jaki sposób przemawiał Pan Jezus, aby Go Apostołowie lepiej rozumieli? (3)

Aby Go Apostołowie lepiej rozumieli, Pan Jezus posługiwał się przypowieściami i porównaniami, zwanymi też parabolami

Uwaga – Pan Jezus nauczał wszędzie, w domach, w bożnicach, gdzie Żydzi zbierali się dla modłów, w miastach, po wsiach, nad brzegami jezior. W szczególniejszy zaś sposób, lubił Pan Jezus przemawiać do ubogich i pokornych – Ci którzy Go słuchali, byli pełni podziwu dla Niego, mówiąc: „Nigdy nikt tak nie przemawiał jako ten człowiek”

 

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: