Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Dziewiąta

Lekcja: Dziewiąta

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski – Artykuł drugi i trzeci Składu Apostolskiego „… I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny…”

Zagadnienie: Tajemnica wcielenia (Pan Nasz Jezus Chrystus)

  1. Czy Pan Bóg przestał troszczyć się o ludzi po grzechu Adama i Ewy? (2)

Nie, Pan Bóg nie opuścił ludzi po grzechu Adama i Ewy, lecz przyrzekł im zesłać Zbawiciela

  1. Czy obiecany Zbawiciel przyszedł na świat? (2)

Tak, obiecany Zbawiciel przyszedł na świat, jest nim Syn Boży, który stał się człowiekiem

  1. Co to jest tajemnica Wcielenia? (1)

Tajemnica Wcielania jest to tajemnica o Synu Bożym, który stał się człowiekiem

  1. W jaki sposób Syn Boży stał się człowiekiem? (1)

Syn Boży stał się człowiekiem, przyjmując ciało i duszę, podobne do naszego ciała i duszy, w łonie Najświętszej Maryi Panny

  1. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? (3)

Syn Boży stał się człowiekiem, aby nas zbawić i aby nas pouczyć swymi słowami i przykładem

  1. Jak nazywa się Syn Boży, który stał się człowiekiem? (1)

Uwaga – Imię „Jezus” oznacza Zbawiciel

Imię „Chrystus” oznacza Mesjasz, to znaczy kapłan i król wszystkich ludzi. Nazywamy Jezusa też „Panem naszym”, ponieważ nas stworzył i odkupił

  1. Czy Pan Jezus jest prawdziwie Bogiem? (2)

Tak, Pan Jezus jest prawdziwie Bogiem, gdyż jest Synem Bożym, równym we wszystkim Bogu Ojcu

Uwaga – „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy który wierzy weń nie umarł, ale miał żywot wieczny” (J3,16)

  1. Czy Pan Jezus jest prawdziwie człowiekiem? (2)

Tak, Jezus Chrystus jest prawdziwie człowiekiem, gdyż, tak jak my, posiada ciało i duszę

  1. Ile natur posiada Pan Jezus? (3)

Pan Jezus posiada dwie natury: naturę Boską, – ponieważ jest Bogiem, i naturę ludzką, – ponieważ jest człowiekiem

  1. Ile osób mamy w Jezusie? (3)

W Panu Jezusie jest tylko jedna osoba, to jest Osoba Syna Bożego

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: Waiting For The Word via Foter.com / CC BY

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: