Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Dziewiętnasta

Lekcja:  Dziewiętnasta

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie:  Znamiona prawdziwego Kościoła

 1. Czy Pan Jezus założył więcej Kościołów? (1)

Nie, Pan Jezus założył tylko jeden Kościół

 1. Po jakich znamionach poznajemy prawdziwy Kościół Chrystusowy? (2)

Prawdziwy Kościół Chrystusowy poznajemy po czterech znamionach: a mianowicie po tym, że jest on jeden, święty, powszechny, czyli katolicki i apostolski

 1. Który Kościół posiada te cztery znamiona? (3)

Te cztery znamiona posiada jedynie Kościół rzymsko-katolicki

Uwaga – Kościół nazywamy rzymsko-katolickim, ponieważ Papież, jego widzialna głowa, jest biskupem Rzymu

 1. Czy Kościół rzymsko-katolicki jest jeden? (3)

Tak, Kościół rzymsko-katolicki jest jeden, ponieważ chrześcijanie, którzy do niego należą, wierzą w te same prawdy, przyjmują te same Sakramenty i są posłuszni tej samej głowie Kościoła, to jest Papieżowi

 1. Czy Kościół rzymsko-katolicki jest święty? (3)

Tak, Kościół rzymsko-katolicki jest święty:

 • Ponieważ Jezus Chrystus jego założyciel jest święty
 • Ponieważ jego nauka i Sakramenty są święte
 • Ponieważ zawsze prowadzi ludzi do świętości
 1. Czy Kościół rzymsko-katolicki jest powszechny? (3)

Tak, Kościół rzymsko-katolicki jest powszechny, czyli katolicki, ponieważ został założony dla wszystkich ludzi, wszystkich czasów i dla wszystkich krajów

 1. Czy Kościół rzymsko-katolicki jest apostolski? (3)

Tak Kościół rzymsko-katolicki jest apostolski:

 • Ponieważ jego pierwszymi przełożonymi byli Apostołowie
 • Ponieważ jest rządzony przez następców Apostołów
 • Ponieważ wierzy w naukę, którą głosili Apostołowie, i ją wciąż głosi

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: http://www.tourisme-en-champagne.co.uk/

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: